Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu

Tarih: 19-20 Kasım 2019

Yer: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi


  • Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 29 Temmuz 2019
  • Kabul edilen bildiri özetlerinin açıklanması: 9 Ağustos 2019
  • Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 9 Eylül 2019
  • Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 16 Eylül 2019
2019-09-28T02:10:53+03:00