Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi’nden bir görevli, proje yazımı, proje çağrısı ve proje danışmanlığı konularında öğretim elemanlarımıza destek vermek için her hafta salı günü Fakültemiz Akademik Toplantı Salonu yanındaki TTO Proje Ofisi’nde bulunacaktır.

Bilgilerinizi saygılarımızla rica ederiz.