Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
KENT, ÇEVRE VE YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI ANABİLİM DALI

Kent. Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü içerisinde faaliyet gösteren akademik bir birimdir. Anabilim Dalının tarihi, Prof. Ernst Reuter'in 1938 yılında Siyasal Bilgiler Okulu'nda şehircilik, belediyecilik, belediye maliyesi gibi dersler okutmasına dayanır. Bu sebeple, Türkiye'de ilk ve uzun yıllar boyunca tek örnek olarak varlığını sürdürmüştür.

Anabilim dalı, lisans ve lisansüstü olmak üzere iki farklı düzeyde çalışmalar yürütmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının 2. Sınıfında " Mekan ve Siyaset", 3. Sınıfında "Yerel Yönetimler I" ve "Yerel Yönetimler II" derslerinin yanı sıra, iki dönemde ayrı ayrı olmak üzere, Seminer dersleri verilmekte; 4. sınıfında ise, "Çevresel Politikalar", "Kentsel Politikalar" ve "Kooperatifçilik ve Kırsal Gelişme Politikaları" isimli dersler yürütülmektedir.

Lisansüstü düzey, Tezli Yüksek lisans Programı, Doktora Programı ve Bütünleşik Doktora Programı olmak üzere üç farklı programdan oluşmaktadır.

Anabilim dalımızın yanında, "İskân ve Şehircilik Enstitüsü" adıyla 1953 yılında Siyasal Bilgiler Okulu’nun bünyesinde kurulmuş bir enstitü bulunmaktadır.  Enstitü, 1980 sonrasında "Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERİŞAUM)" adını almıştır. Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2017 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.


 © 2018, Siyasal Bilgiler Fakültesi