Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ERNST REUTER İSKAN VE ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ANA SAYFAMerkezimiz ilk kez "İskân ve Şehircilik Enstitüsü" adıyla 1953 yılında Siyasal Bilgiler Okulu’nun bünyesinde kurulmuştur.  Enstitü 1980 sonrasında, "Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi" adını almıştır. Merkezin müdürlüğünü sırasıyla Prof. Hamit Sadi Selen, Prof. Fehmi Yavuz, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Can Hamamcı, Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Prof. Dr. Nesrin Algan yapmıştır. Günümüzde merkez müdürlüğü görevini Prof. Aykut Çoban yerine getirmektedir. [Merkez ve merkezin bağlı olduğu Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilimdalı hakkında ayrıntılı bilgiler "kentvecevrebilimleri.ankara.edu.tr" adresinde yer almaktadır]Ersnt Reuter Kimdir?

1935 yılında Nazi Almanyası'ndan kaçarak Türkiye'ye yerleşmiş siyaset adamı ve yerel yönetimcidir. 1938 yılından 1946 yılına kadar Siyasal Bilgiler Okulu'nda şehircilik, belediyecilik, belediye maliyesi gibi dersler okutmuştur. Bu sebeple, Türkiye'de ilk ve uzun yıllar boyunca tek örnek olarak varlığını sürdürmüştür. Türkiye'de kaldığı süre içerisinde başlattığı çalışmalar 1953 yılında sonuçlandırılarak "İskân ve Şehircilik Enstitüsü" kurulmuştur.

Yayınları

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde Türkçe ve Almanca olmak üzere çok sayıda kitap ve makale yazmıştır.

1938

1) Komünlerin Kalkınması Usulleri ve Şehircilik, Belediyeler Dergisi, Cilt 4, Sayı 46, 1938, 17-23.

1939

2) Komünlerin Kalkınması Usulleri, Siyasi İlimler Mecmuası, Cilt 8, Sayı 96, 1939, 1-11.

1940

3) Mahallî İdarelerle Devlet Arasındaki Münasebetler I, Siyasi İlimler Mecmuası, Cilt 10, Sayı 116, 1940, 387-392. 

4) Mahallî İdarelerle Devlet Arasındaki Münasebetler II, Siyasi İlimler Mecmuası, Cilt 10, Sayı 117, 1940, 446-452. 

5) İçme Suların Satışlarında Esaslar, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 63, 1940, 16-19.

6) Şehir Planında İktisadi Kaideler, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 64, 1940, 19-27. 

7) Türkiye'de Şehircilik Hakkında Bir Kitap, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 64, 1940, 28. 

8) Komün Bilgisi, Şehirciliğe Giriş, Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları, Ankara, 1940.

1941

9) Türkiye’de Şehirleşme Temayülleri, Siyasi İlimler Mecmuası, Cilt 11, Sayı 126, 1941, 243-249. 

10) Memur Yetiştirme Meselesine Dair, Siyasi İlimler Mecmuası, Cilt 11, Sayı 129, 1941, 370-379. 

11) Endüstri Amelesinin Meskenlere Yerleştirilmesi, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 65, 1941, 8-12. 

12) Köylerimizde Ne Gibi Şehircilik İşleri Yapılabilir, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 66, 1941, 9-13. 

13) Belediyeler İstatistiği I, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 68, 1941, 40-44 and 57. 

14) Belediyeler Bankası Faaliyeti, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 69, 1941, 7-10. 

15) Belediyeler İstatistiği II, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 69, 1941, 31-35. 

16) Vilayet Hususi İdareler İstatistiği, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 70, 1941, 10-14. 

17) Türk Dilinde Biblografya, Belediyeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 72, 1941, 14-29. 

18) Mahalli İdarelerin Mali Kaynakları ve Devletle Mali Münasebetleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 73, 1941, 4-26 and 34.

19) Yabancı Şehir Haberleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 73, 1941, 40-43.

20) Sokak Levhaları, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 74, 1941, 11-14. 

21) Yabancı Şehir Haberleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 74, 1941, 34-37. 

22) Şehirlerimizden Köylerimize Akın, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 75, 1941, 14-18. 

23) Yabancı Şehir Haberleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 75, 1941, 58-62. 

24) Belediye İşletmelerinin Ehemmiyeti ve Problemleri I, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 76, 1941, 22-32. 

25) Yabancı Şehir Haberleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 76, 1941, 59-62. 

26) Teknik, Güzel Sanatlar ve Şehirlerin İdaresi, Arkitekt, , Cilt 12, Sayı 11-12, 1941, 265-268. 

27) Belediye İktisadiyatının Ehemmiyeti ve Meseleleri, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 2, Sayı 3-4, 1941, 381-411. 

28) Bedeutung und Probleme der Kommunalwirtschaft, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 2, Sayı 3-4, 1941, 290-321. 

29) Mahalli İdareler İstatistiklerinin Ehemmiyeti ve Bunların Tanziminde Gözetilen Esaslar, Konjonktür, Yıl 2, Sayı 9-12, 1941, 22-31. 

30) Mahalli İdarelerin Mali Kaynakları ve Devletle Mali Münasebetleri (Cihanda ve Türkiyede), Konjonktür, Yıl 2, Sayı 4-6, 1941, 61-77. 

 
1942

31) Kaldırım ve Lağım Nısıf Hissesi ve Şerefiye I, Belediyeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 77, 1942, 2-5 and 18. 

32) Belediye İşletmelerinin Ehemmiyeti ve Problemleri II, Belediyeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 77, 1942, 9-18. 

33) Yabancı Şehir Haberleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 77, 1942, 48-51 and 57. 

34) Yabancı Şehir Haberleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 78, 1942, 50-53. 

35) Kaldırım ve Lağım Nısıf Hissesi ve Şerefiye II, Belediyeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 79-81, 1942, 19-21 and 30. 

36) Yabancı Şehir Haberleri, Belediyeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 79-81, 1942, 75-78.

37) Belediyeler Dergisi Alfabetik Fihrist, Belediyeler Dergisi, Cilt 8, 1942, 1-22. 

38) Beledi Vakıfların Modern Şehir İdaresindeki Ehemmiyetleri, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 3, Sayı 3-4, 1942, 329-343. 

39) Staedische Stiftung, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 3, Sayı 3-4, 1942, 293-309. 

40) Yakın Münakale, Tatbiki Mahalli İdare Cilt 1,  Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları, Ankara, 1942.

41) Bedeutung ung Struktur der Kommunalwirtschaft, Kaymakamlık Kursu Ders Notları 1, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara, 1942. 

42) Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege, Kaymakamlık Kursu Ders Notları 2, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara, 1942. 

43) Das Kommunale Nahvehrkehrswesen, Kaymakamlık Kursu Ders Notları 3, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara, 1942. 

44) Mahalli İşletmelerin Ehemmiyeti ve Problemleri, Kaymakamlık Kursu Ders Notları 4, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara, 1942. 

1943

45) Belediye Maliyesinin Umumi Meseleleri, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1943, 108-141. 

46) Şehirlerimizin Gelişme Problemleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, Ankara, 1943, 149-166. 

47) Belediyelerin Mali Durumlarının Denkleştirilmesi ve Islahi İmkânları, İdare Dergisi, 1943, Sayı 173, 48-71. 

48) Kasabalarımız, Arkitekt, Sayı 5-6, 1943, 121-126. 

49) Belediyelerin Yapı İşletmeleri, Arkitekt, Sayı 1-2,  1943, 27-32. 

50) Belediye Meclisi Azalarının Hak ve Salahiyetleri, Arkitekt, Sayı 3-4, 1943, 86-90. 

51) Belediye Reisliği, Architekt, Sayı 7-8, 1943, 174-178.

52) Belediye Yapı İşlerine Lüzumlu Paranın Temini, Arkitekt, Sayı 9-10, 1943, 216-220. 

53) Mesken Meselesinin Halli Çareleri, Arkitekt, Sayı 11-12, 1943, 263-271. 

54) Belediyeler Bankası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 4, Sayı 1, 1943, 1-27.

55) Die Turkische Staedtebank, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 4, Sayı 1, 1943, 1-27. 

56) Türk Ekonomisinde Belediyelerimizin Önemi, Türk Ekonomisi, Cilt 1, Sayı 2, 1943, 62-65. 

57) Harbin Belediyelerimiz Maliyesine Tesiri, Türk Ekonomisi, Cilt 1, Sayı 4, 1943, 124-126 and 139. 

58) Die Selbstverwaltung in der Türkei, La Turquie Kemaliste, Sayı 47, 1943, 7-18.

1944

59) Belediye Masrafları, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1944, 319-341. 

60) Belediyeler İstatistigi 1929-1938, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1944, 393-398. 

61) Belediyelerin İktisadî İcraatı, Türk Ekonomisi, Cilt 1, Sayı 7, 1944, 225-228.

62) Belediye Gelirlerimizin Artırılması, Türk Ekonomisi, Cilt 1, Sayı 9, 1944, 290-292. 

63) Beledi İşletmelerin Tabi Olacağı Mülhak Bütçe Sistemi ve Bu Sistemin İstinat Edeceği Esaslar,  İdare Dergisi, 1944, Yıl 15, Sayı 170, s. 76-90. 

64) Beledi İşletmelerde Tarife ve Kazanç Temini Esasları, İdare Dergisi, 1944, Yıl 15, Sayı 171, s. 63-91. 

1945

65) İstanbul Belediyesinin Malî Durumu: 1937-1942, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 1945, 489-534. 

66) Küçük Belediyeler Meselesi I, Arkitekt, 1945, Sayı 3-4, 233-236.

67) Küçük Belediyeler Meselesi II, Arkitekt, 1945, Sayı 5-6, 75-78 and 90. 

68) Gayri Menkullerin Üzerine Kredi Meselesi, Arkitekt, 1945, Sayı 7-8, 179-182. 

69) Beledi İşletmelerde Devlet Müdahalesi, İdare Dergisi, 1945, Yıl 16, Sayı 174, s. 58-82. 

70) Belediye Maliyesi, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara 1945. 

71) Ernst Reuter, Belediyelerimizin Gelirleri, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 5, Sayı 1-4, 1945, 49-81.

72) Ernst Reuter, Die Einnahmen der Turkischen Stadtverwaltungen, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 5, Sayı 1-4, 1945, 46-74.

73) Ernst Reuter, Belediyelerimizin Gelirleri, İller ve Belediyeler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1945, 40.

1946

74) Şehirlerimizin Nüfus Gelişmesi: Dört Genel Sayımın Sonuçları, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 1946, 775-790. 

75) Mesken Meselelerinin Hal Çareleri, Türk Ekonomi Derneği, Konferanslar Serisi 23, İstanbul, 1946. 

76) İller Bankası Raporu, Ankara, [as booklet] 1946. 

77) Elektrikleşme Derdi, İller ve Belediyeler Dergisi, Cilt 1, Sayı 8, Mayıs 1946, s. 281-283, 307.

78) Zurih Şehrinin Yeni İmar Planı, İller ve Belediyeler Dergisi, Cilt 1, Sayı 10, Temmuz 1946, s. 386-389.

79) Hollanda’da Roterdam Şehrinin Yeni İmar Planı, İller ve Belediyeler Dergisi, Cilt 10, Sayı , Temmuz 1946, s. 390.

80) İşviçre Şehirlerinin Yakın Münakale İşletmeleri, İller ve Belediyeler Dergisi, Cilt 1, Sayı 14, Kasım 1946, s. 561.

1951

81) İstanbul Şehrinin Mali Durumu 1937-1942 (İstişari Komisyonun Müzakereleri Hakkında Ön Rapor), [as booklet], Belediye Matbaası, İstanbul, 1951.

82) Gerhard Kessler, Hikmet Somay ve Muhlis Ete ile birlikte, İstanbul Belediyesi İktisat Müdürlüğünün Salahiyet ve Teşkilatı Hakkında İstişari Heyetin Raporu, Belediye Matbaası, İstanbul, 1951. 


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi