Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı
YAYIN ETİĞİ

The Turkish Yearbook of International Relations, akademik ve etik standartlara uygun olarak yayınlara yer vermeyi taahhüt eder. The Turkish Yearbook of International Relations’a yayın etiğine ilişkin, Yazım Kurallarına ek olarak, aşağıdaki ilkeler rehberlik etmektedir:

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar özgün eserler göndermelerinden sorumludurlar. Yazarlar, aynı çalışmayı birden fazla dergiye göndermemelidirler. Yayın kurulu, aynı çalışmanın birden fazla dergiye gönderilmesini önlemek için, yazıları inceleme sürecine dâhil etmeden önce, yazarlardan bir taahhüt mektubu imzalamalarını istemektedir.

Yayın Kurulunun Sorumlulukları

The Turkish Yearbook of International Relations’ın yayın kurulu, dergiye gönderilen makalelerinden hangilerinin yayınlanacağına karar vermeleri konusunda topluca sorumludur. Yayın kurulu yayın öncesi yazılı eserlerin özgünlüğünü, 800 bilimsel yayıncı katılımcının 49 milyon eserinin bulunduğu, 60 milyondan fazla web sayfası ve 155 milyon içerik maddesi içeren bir veritabanına sahip iThenticate programına göndererek sağlar.

Hakemlerin Sorumlulukları

Dergimiz kör değerlendirme sürecine uymaktadır. Hakemler, hakem değerlendirilmesi için alınan yazıyı gizlilik ilkesi uyarınca, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel avantaj sağlamak için kullanmamalıdırlar. Değerlendirmeler, yazar / yazarların kişisel eleştirilerden uzak bir biçimde nesnel olarak yapılmalıdır.


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi