Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Barış Teksoy

İletişim Bilgisi

 Ofis:  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci/Ankara
 Eposta:  teksoy@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  312-5951417
 Faks:  312-3197736
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

 • Lisans - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999
 • Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Uluslararası Özel Hukuk Bilim Dalı 2002 (Türk Hukukunda Yabancı Ticaret Ortaklıklarının Yerleşme Hakkı)
 • Doktora - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Uluslararası Özel Hukuk Bilim Dalı 2010 (Uluslararası Özel Hukukta Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi)

Akademik Profili

Verdiği Dersler:

 • Devletler Özel Hukuku (Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sınıf/Prof.Dr. Esra Dardağan Kibar ile birlikte)
 • Devletler Özel Hukuku (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf/Yard.Doç.Dr.Nimet Özbek ile birlikte)
 • Hukukun Temel Kavramları (Uluslararası İlişkiler Bölümü-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. Sınıf)

Yayınlar:

 • "Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinden Doğan Kanunlar İhtilâfında Kuramsal Sorunlar", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2013, Cilt: 24, Sayı: 2, s. 167-224. 
 • "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre Yabancıların Vize Alma Zorunluluğu", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 62, Sayı: 3, s. 855-906.
 • "Vatansızlığın Azaltılmasına Dair BM Sözleşmesi (1961) Karşısında Türk Vatandaşlığı Kanunu", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos 2013, Yıl: 26, Sayı: 107, s.221-244. (Nimet Özbek Hadimoğlu ile birlikte) 
Bildiriler:
 • "Yabancıların Türkiye'ye Girişi ve Türkiye'de İkametlerine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Yabancıların Sahip Olduğu Haklar ve Güvenceler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 22.10.2014
 • "Sahip Oldukları Haklar Bakımından Yabancı Kategorilerinin Karşılaştırılması: Az Yabancılar Çok Yabancılar", Prof.Dr. Rona Aybay Onuruna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 12.05.2015
 • "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Zulüm ve Uluslararası Koruma", Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 02.10.2015
 • "Yabancıların Çalışma Hakkı ile İlgili Güncel Gelişmeler", Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir, 21.04.2016 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi