Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Nesrin Algan

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  algan@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (0312) 595 14 70
 Faks:  (0312) 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

EĞİTİM:
  
1994                                          A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri), (Doktora)

1983                                          A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika (Yüksek Lisans)

1978                                          A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve İdare (Lisans)GÖREVLER:

Ağustos 2006'dan bu yana        A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında Profesör                         

2000–2005                                 A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doçent

2000                                            Kamu Yönetimi Bilim Kolu, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doçent       
                
1998- 2000                                  A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi

1984- 1998                                  Çevre Müsteşarlığı ve daha sonra Çevre Bakanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında sırasıyla Uzman, Şube Müdürü ve Daire Başkanlığı görevleriDİĞER GÖREVLER:

Şubat 2017’den bu yana             AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kent Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı Başkanlığı

6 Haziran 2017’den bu yana       AÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

2011/2014                                   AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı

2007/2013                     AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2009/2014                    AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2009/2012                                  Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

        
2002-2011                                  Türkiye Bilimler Akademisi Çevre Komisyonu Üyeliği

2009/2012                      AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ Merkez Kurulu üyeliği


2009-2012                                  Mülkiye Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği


2003/2017                     Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği


2007/2009                                  TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği

2003/2005                                  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Grubu üyeliği

2003/2005                                 Mülkiye Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Haziran 1998/ Eylül 2005          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yürütme Komisyonu Bilimsel Başkan YardımcısıVERMEKTE OLDUĞU DERS VE SEMİNERLER:

a)      LİSANS PROGRAMINDA:


Çevresel Politikalar: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4.Sınıf Dersi.

Mekân ve Siyaset: (Prof. Dr. Mengi, Prof. Dr. Çınar, Dr. C. G. Özgül ile ortak) AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf Dersi.

b)      YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA:

Araştırma Yöntemleri (Prof. Dr. Mengi ve Dr. C. G. Özgül ile ortak), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı dersi.

Çevre Politikaları Semineri: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Seminer Dersi.

Sosyal Çevre Bilimine Giriş, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Zorunlu Dersi.

Avrupa Birliği ve Çevre, (Dr. F. S. Çörtoğlu ile ortak), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Dersi.

Su Politikaları ve Güvenliği, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Yönetimi Enstitüsü Zorunlu Dersi.

c)      DOKTORA PROGRAMINDA:

Denizel Çevre Politikaları: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı dersi

Çevresel Güvenlik: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı dersi.

Uluslararası Çevre Politikaları: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı dersi.

Sürdürülebilir Gelişme Politikaları: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı dersi. (Prof. Dr. Ayşegül MENGİ’yle birlikte).

Uluslararası Çevre Hukuku: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı dersi.

Akademik Profili

YAYINLAR

KİTAPLAR


Tabiat Varlıklarını Koruma Rehberi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aralık 2011, (Ortak Kitap)
 
Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2011, (Ortak Kitap).
 
Türkiye’nin Sağlık Tarihi Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler  Akademisi Yay., Ankara, 2010, (Ortak Kitap).
 
Dünyada ve Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliği Koruma, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2006, (Ortak Kitap).
 
Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2005, (Ayşe KAYA DÜNDAR’la birlikte).

Yaşam Kalitesi Kavramı ve Göstergeleri: Türkiye İçin Bir Yaşam Kalitesi Veri Sistemi Önerisi, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2004, (Ortak Kitap).

Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, (Ayşegül MENGİ’yle birlikte).

Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi İçin TÜBA’nın Görüşü, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2002, (Ortak Kitap).

Bölgesel Çevre Yönetiminde Model Arayışları: Akdeniz, T.C.Çevre Bakanlığı Yay. Çevre Yazıları 8, 1995, Ankara, (Doktora Tezi).


   
KİTAP BÖLÜMLERİ

“Kentsel Gelişmede Ekolojik Sürdürülebilirlik”  Kentsel Politikalar, Ed. Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2018, ss.356-366.

“Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliği ile Mücadelesi ve İyi Uygulama Örnekleri”  Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Ed. Mahmut Güler, Menaf Turan, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, No. 106, İstanbul,2017, ss. 463-482 (Elif ÇOLAKOĞLU ile birlikte).

“Akdeniz'in Deniz Çevresinin Korunması ve Kıyı Alanlarının Sürdürülebilir Kalkınması İçin Eylem Planı”, Akdeniz'de Çevresel Güvenlik içinde, İmaj, Ankara,  2016.

“Türkiye’nin Antarktika Antlaşmasına Taraf Olma Süreci”, : ÖZTÜRK, B., ATASOY, O., (Ed.) 2013. Antarktika’da Türk Araştırma Üssü Kurulması Çalıştayı içinde Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, Türkiye, TÜDAV Yayın no: 37.

“Environmental Security in the Aegean Sea”, Greek-Turkish Relations, the Security Dilemma in the Aegean içinde, (eds. Mustafa Aydın Kostas Ifantis), Routledge Publications, London and New York, 2004, ss. 185–210.

“Aral ve Hazar’da Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutu”, Küresel Politikada Orta Asya (Avrasya Üçlemesi I) içinde, (der. Mustafa AYDIN), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005, ss.357–378.


 
HAKEMLİ DERGİLER

“ İklim Etiği”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 2008.Cilt XXXII, Sayı 259: ,ss. 191–204.

“Uluslararası Politika Bağlamında Suya Erişim Sorunu”, Toplum ve Hekim, 2008, Cilt 23, Sayı 2, ss.82–86.

“Turkey’s Sustainable Development Policies in the EU Accession Process”, European Environmental Law Review, Volume 14, Number 4, April 2005, Kluwer Law International, London, ss. 95–108, (Ayşegül MENGİ’yle birlikte).

“The Significance of International Legislation in Coastal Zone Management", Turkish Journal of Marine Sciences, Volume 6, Number 1, 2000, İstanbul. ss. 55–69.

“Transboundary Population Movements: Refugees, Environment and Politics”, The Turkish Yearbook of International Relations, Number XXVIII, 1998, Ankara University Faculty of Political Science, Ankara. ss. 75–103, (Özlen KÜNÇEK’le birlikte).

“Türk Boğazları’nda Çevresel Güvenlik”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mayıs-Haziran, Cilt: XXVI, Sayı:234, 2002, ss. 21–34.

“Akdeniz Eylem Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma”, MHB, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ’a Armağan, Yıl 17–18, Sayı 1–2, 1997–1998, MMAUM, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul. ss. 37–54.


 
ORTAK EDİTÖRLÜK

Akdeniz’de Çevresel Güvenlik, 2016, Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı, 3-4 Şubat 2016 Girne, Deniz İşçioğlu ile ortak.
 
 Problems of Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the      Problems of the Regional Seas, 12-14 May 2001 (Editor in Chief: Bayram Öztürk, Co-Editor: Nesrin Algan), İstanbul, TÜDAV Yay., İstanbul, 2001.ULUSAL VE  ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONFERANS, KONGRE VE PANELLERDE SUNULAN YAYIMLANMIŞ BİLDİRİLER

"İnsanların Doğayla Kenetlenmesi- Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora" Uluslararası Katılımlı Sempozyum Bilim Kurulu Başkanlığı ve “Deniz Koruma Alanları” konulu sunum,Ankara Üniversitesi, 08-09 Haziran 2017,Ankara.

“Kentsel Gelişmede Ekolojik Sürdürülebilirlik”  Kentsel Politikalar Uluslararası Sempozyumu, 18-18 Eylül 2017,G.Mağosa, KKTC.

“Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliği ile Mücadelesi ve İyi Uygulama Örnekleri” .  (Elif ÇOLAKOĞLU ile birlikte). I. Uluslararası Büyükçekmece Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017,İstanbul.

"Karadeniz Çevre Sorunları Konferansı" konuşmacısı,Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü,  09 Aralık 2016, Ankara

“Hava: İklim Etiği ve Biyolojik Çeşitlilik”, Doğaya Karşı Şiddet Oturumu, Şiddete Karşı Düşünce Ortamı Sempozyum Kitabı, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Türkiye Gençlik Federasyonu ve Çankaya Belediyesi, Ankara, Kasım 2008, ss. 173–176.

“Doğa Koruma Politikaları ve Fiziksel Planlama, 1968’den 21.Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, 18–19 Ocak 2002-Ankara, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, Ocak 2002, ss. 98–105.

“Ship Originated Pollution in the Turkish Straits System”, Problems of Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the Problems of the Regional Seas, 12-14 May 2001, (Editor in Chief Bayram ÖZTÜRK, Co-Editor Nesrin ALGAN), İstanbul, TÜDAV Yay., İstanbul, 2001, ss.86-94, (Bayram, ÖZTÜRK ve Ayaka A.ÖZTÜRK’le birlikte).

“Enerji ve Çevre Etkileşimi Konusunda Uluslararası Tüzel Düzenlemeler ve Türkiye”, Türkiye III. Enerji Sempozyumu: Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Ulusal Enerji Politikaları, 5- 6 Aralık 2001, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, Aralık 2001, ss.263–278.

“Türkiye’de Devlet Politikaları Bağlamında Çevre ve Çevre Korumanın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Türkiye’de Çevre ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, 5–8 Nisan 2000, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay. Ekim 2000. ss.221–234.

“Common International Commitments of Turkey and Greece on the Protection of the Aegean Sea With Special Reference to the Mediterranean Action Plan”, International Symposium on Aegean Sea 2000, 5–7 May 2000, Bodrum, TÜDAV Yay. İstanbul, 2000, ss.237–248.

“Türk Boğazlarında Çevrenin Korunmasına Yeni Bir Yaklaşım: Özellikle Duyarlı Bir Deniz Alanı”, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11–12 Kasım 2000, İstanbul, TÜDAV Yay. No:5, İstanbul, 2000. ss.55–69, (Özden N. SAV’la birlikte).

“Protection of Regional Seas and The Black Sea”, Proceedings of the Black Sea Symposium, ”Ecological Problems and Economical Prospects, Published by The Black Sea Foundation for Education, Culture and Protection of the Nature, İstanbul,1994, ss.393–404.


 
ARAŞTIRMA PROJELERİ

In-Depth Study on Local Governance and Capacity Building Report for UNDP Country Evaluation: Assessment of Development Results Turkey, Ankara, 2004., (Çelik ARUOBA ve Tezcan ABAY’la birlikte).

Nüfus/Kalkınma ve Çevre, Türkiye Bilimler Akademisi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Alt Programı Çalışmaları Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yay. , Ankara, 2004, (Nuran TALU’yla birlikte).

Nihai Strateji: Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı ve Doğa Koruma için Yasal Çerçevenin Akılcı Hale Getirilmesi, Ankara,  Çevre ve Orman Bakanlığı, Mayıs 2003. (Türkçe ve İngilizce), (Eamon Barret, Alistair Fulton, Anna MacGillivray, Sabine Hoefnagel. Sema Alpan, Filiz Demirayak ve Gülün Egeli ile birlikte).

Evaluation of the Blue Plan Regional Activity Centre, UNEP (DEC)/MED WG.190/9, Athens, 2001. (İngilizce ve Fransızca), (Henry SMETS’le birlikte).

UNEP/MAP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Programı External Evaluation of the Priority Actions Programme Regional Activity Centre, UNEP (DEC)/MED WG.190/8, Athens, 2001.(İngilizce ve Fransızca), (Alex HOLLAND’la birlikte).

UNEP / MAP / PAP, Coast-Hinterland Socio-Economic Interrelations as an Essential Element of Integrated Planning in the Coastal Regions of the Mediterranean, “Case Study: Coast-Hinterland Socio-Economic Interrelations in a Selected Area of Turkey”, March,1989. (Nuran TALU’yla birlikte).

UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) “Akdeniz Eylem Planı Mavi Plan Türkiye Ulusal Senaryoları”, Nisan 1988, Ankara, (Zeynep ARAT, Can HAMAMCI, Özcan SEZER ve Nuran TALU’yla birlikte).DİĞER YAYINLARDAN BAZILARI

Karadeniz'le Aramıza Set Çektik", Söyleşi, Kuzey Ekspres Gazetesi, 23 Ekim 2007, Trabzon.

“Kirlilikten Ulusal Güvenliğe”, Yeşil Ufuklar, Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2005, Ankara, ss.14–15. 

“Çevre Gerçeğinin Küresel Düzeyde Ele Alınışı”, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos 1995, Yıl 1, Sayı 5, Ankara, ss. 110–119.

Akdeniz Havzasının Korunması ve Avrupa Topluluğu”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay., Yıl 5, Sayı 13, Ocak 1991, Ankara, ss.50-52.  

“Uluslararası İlişkiler ve Çevre”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 120, Haziran 1990, Ankara, ss. 44–46.

“Mare Nostrum”, Image of Turkey, August 1988, Ankara, ss. 10–11.  

“Ülkemizde Deniz Korumacılığı”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay., Yıl 3, Sayı 8, Haziran 1988, Ankara, ss. 51–66.

“Avrupa Topluluklarının Çevre Politikasına Kısa Bir Bakış”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay.,Yıl 3, Sayı 7, Mart 1988, Ankara, ss. 43–47.

“Karadeniz Yıkımın Eşiğinde”,Trabzon Ticaret, Yıl:7, Sayı:77, Şubat 1999, ss.6–12.  DİĞER BİLİMSEL ve TOPLUMSAL ETKİNLİKLERDEN BAZILARI

Ankara Üniversitesi, İklim Değişikliği Politikaları ve Türkiye Panelinde “İklim Etiği” konulu sözlü sunum, 02 Aralık 2016, AÜ SBF Şeref Salonu.

Trabzon Vakfı ve Trabzon Derneği, “Karadeniz ve Korunması Paneli”nde konuşması, 31 Ekim 2016, Ankara.
Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Büyük Anadolu Yürüyüşü” bilgilendirme etkinliği, 06 Nisan 2011, AÜ SBF Konferans Salonu.

Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Aptallık Çağı”  film gösterimi, 10 Aralık 2010, AÜ SBF Aziz Köklü Konferans Salonu.

Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çernobil, Nükleer Tehdit ve Türkiye Paneli, 26 Nisan 2010, AÜ SBF Aziz Köklü Konferans Salonu. 

“Türkiye’nin Doğa Koruma Politikaları ve Jeolojik Mirasın Korunması”, (İlke ÖRÇEN’le birlikte), Uluslararası Jeolojik Koruma Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 15–19 Eylül 2010, Elazığ. 

“Su Politikaları”, 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Su Paneli, 22 Ekim 2008, Ankara.

“Çevresel Tehditler ve Milli Güvenlik”, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 10 Ekim 2008, Ankara.

Türkiye Bağlamında İklim Değişikliği ve Etik Sorunlar Paneli,  Türkiye Bilimleri Akademisi (TÜBA) Çevre Çalışma Grubu, 29 Mayıs 2008, Ankara.

“İklim Etiği ve Türkiye”, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu, 13–14 Mart 2008, Ankara.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Türkiye İklim Değişikliği Paneli, 4 Şubat 2008, Trabzon. 

Trabzon Belediyesi Kent Konseyi Paneli, 02 Şubat 2008, Trabzon. 

“Küresel Isınma, Uluslararası Çevre Hukuku ve Türkiye”, Kapitalizm ve Küresel Isınma Sempozyumu, Tüketici Hakları Derneği, Ankara, 2007.

“İklim Güvenliği ve Etik”, Küresel Isınma Baskısı Altında Toplumsal ve Etik Sorunlar Sempozyumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi, 2007 Ankara. 

“Kyoto Protokolü Bir Çözüm mü?”, Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Yönetimi Paneli, Ziraat Mühendisleri Odası, 2007, Ankara.

Kyoto Protokolü: Çevre Felaketinden Önceki Son Çıkış Paneli, Ankara Barosu ABİHM Kent ve Çevre Kurulu, 5 Mayıs 2005, Ankara.

Doğu Karadeniz Bölgesinde Katı Atık Yönetimi Konusunda Çevre Bilinci Geliştirilmesi Eylem Planı, 13 Eylül 2004, Trabzon.

Kamu Reformu, Çevre ve AB Uyum Süreci Konferansı, Küresel Denge Derneği, 4 Kasım 2003, Ankara.  

“Küreselleşme ve Çevre Politikaları”, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,1 Ekim 2003, Ankara.

“Akdeniz Havzasında Sürdürülebilir Kalkınma”, Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu Toplantısı, 18–19 Mayıs 2003, Antakya.  

“Savaş ve Çevre”,  Irak Savaşı, Bölgesel-Küresel Nedenler, Etkiler, Beklentiler Konferansı, 17 Nisan 2003, Ankara.

“Çevre ve Çocuk”,  Dünya Sağlık Günü Paneli, 7 Nisan 2003, Ankara.

“Sürdürülebilir Kalkınma”, “1972’den Günümüze Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 8 Haziran 2002, Ankara. 

“Türkiye’de Çevre Yönetimi”, Yerel Yönetimler İçin Bütünsel/Önleyici Çevre Yönetimi Eğitim Programı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Eskişehir, Samsun ve Diyarbakır, 2001.SONUÇLANDIRILMIŞ TEZ YÖNETİMİ

a. DOKTORA TEZLERİ:

1. Hülya Şahin, Gençlerin Çevre Politikalarının Oluşum Sürecine Katılımı, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2006.

2. Filiz Demirayak, Türkiye’de Korunan Alanlar İçin Yeni Bir Yaklaşım: Ortaklaşa Yönetim, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2006.

3. Örgen Uğurlu, Türkiye’de Çevresel Güvenlik Bağlamında Sürdürülebilir Enerji Politikaları, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2006.

4. Hayriye Şengün, Afet Yönetimi Sistemi ve Marmara Depremi Sonrasında Yaşanan Sorunlar (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2007.

5. Elif Çolakoğlu, Suya Erişim Bağlamında Su Güvenliği, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2008.

6. İlke Bezen Aydoğdu, Tehlikeli Atıkların Yarattığı Çevre Sorunlarının Çevresel Güvenlik Bağlamında İncelenmesi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2008.

7. Selim Erdoğan, Çevrenin Siyasallaştırılması ve Ramsar Sözleşmesi Örneği, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2008.

8. Feyza Karavelioğlu, Körfez Savaşlarının Çevreye Etkisi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2009.

9. Nuran Talu, Avrupa Birliği Kentsel Çevre Tematik Stratejisinin Türkiye’de Yerel Çevre Politikalarıyla Uyumu, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2007.

10. Tuncay Porsuk, Orman Kaynaklarının Turizm Amaçlı Tahsisine İlişkin Sorunlar ve Çözümleri, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2009.

 11. Seyfi Kılıç, Kuzey-Güney Dengesizliği ve Uluslararası Çevre Politikaları, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2010.

12. Evren Canatan Tanrıverdi, Silahlanma ve Çevreye Etkileri, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2010.

13. K. İrge Şatıroğlu, Zorunlu Göç ve Yeniden Yerleşimin Toplumsal Çevre Üzerindeki Etkisi, Tahtalı Barajı Örneği, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2012.

14. Tezcan E. Abay, Uluslararası Rejim Tartışmaları ve Karadeniz’de Çevre Yönetimi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, 2013.

15. Bilgi Yücel, Türkiye’de Çevrenin Radyasyondan Korunması, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2016.

16. Ferhan Can, Temiz Kalkınma Mekanizması: Türkiye’deki Uygulamaların Paydaş Katılımı Açısından Değerlendirmesi (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, 2017.

17. Çiğdem Tuğaç, Kentsel İklim ve Türkiye, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, 2017.b.YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

1. Ebru Poyraz, Türkiye’de Peyzajın Korunması İçin Bir Model Önerisi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002.

2. Sevgim Deniz Azcanlı, Türkiye’de Sulak Alan Yönetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002.

3. İrge Şatıroğlu, Yerli Halklar ve Çevresel Adalet, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002.

4. Özlem Güner, Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Küresel Çevre Politikalarındaki Yeri (Birleşmiş Milletler Konferansları), (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002.

5. Tamer Efe, Türkiye`de Eski Eser Kaçakçılığının Önlenmesinde Çevre Politikalarının İrdelenmesi  (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal  Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002.

6. Şule Candan, Avrupa Topluluklarında Çevre Politikaları ve Uygulamaları, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2002.

7. Feyza Karavelioğlu, Türkiye’de Nüfus ve Çevre Etkileşimi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002.

8. Ebru Ersöz,  AB ve Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemleri, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003.

9. Yahya Kayrancıoğlu, Doğal Afet Yönetimi ve Uygulamaları, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2007

10. Özge Atalay, Toplumsal Cinsiyet ve Çevre Politikaları: Uluslararası ve Ulusal Metinler Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003İ

11. Asım Açıkel, Çevre ve Güvenlik, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003.

12. Sadık Arın, Çevresel Suçlar ve Türkiye’deki Durum, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003.

13. S.Tolga Olcay, Çimento Üretiminde Yakıt Kullanımından Kaynaklanan Çevresel ve Ekonomik Etkiler, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003.

14. Hande Hakimoğlu, Tehlikeli Atıkların Yakılarak Bertarafının Çevresel Açıdan İncelenmesi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal  Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003.

15. Nüzhet Berk Eriçok, Türkiye’de Çimento Sanayiinin Yer Seçimi ve Çevre Sorunları, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003.

16. Ayşegül Keleş, Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Yaklaşım, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003.

17. Cemalettin Demircioğlu, Türkiye İçin Sürdürülebilir Enerji Politikaları, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı), 2004.

18. Nuran Talu, Türkiye`de Yasama Organının Çevre Politikalarına Etkisi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2004.

19. Şenay Arslan, Petrokimya Sanayiinde Uygulanan Çevre Politikaları ve Etkinliği, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2004.

20. Gencay Serter, Çevresel Değerlendirme Sürecinin Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)-Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) İlişkisi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2005.

21. Gülsün İrem Kayserilioğlu, Bir Tüketici Hakkı Olarak Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma Hakkı, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2006.

22. Ayşe Kaya Dündar, Avrupa Birliği ve Türkiye'de İklim Değişikliği Politikalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2005.

23. Tuncay Özçelik, Uluslararası Ticaretin Azgelişmiş Ülkelerdeki Çevre Politikalarına Etkisi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2005.

24. Selçuk Yılmaz, Uluslararası Ticarette Çevre Koruma Uygulamaları ve Türkiye’nin Durumu, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2007.

25. Esra Uzel, Küresel Çevresel Yönetişim (İyi Yönetim), (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2006.

26. Müge Yılmaz, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetimi ve Sürdürülebilir Çevre Koruma Anlayışının Oluşumuna Etkisi ( Datça- Bozburun Örneği), (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2010.

27. G. Hande Songür Özüt, Kyoto Protokolü Sonrasında Uluslararası İklim Değişikliği Süreci ve Yerel Yönetimler, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2010.

28. İlkem İlktan Gül, Ekosistem Yaklaşımı: Hukuki ve Teknik Boyutları Uygulamalar, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2010.

29. Arif Yalçın, Türkiye’de Yönetsel Açıdan Sulak Alanlar Sorunu Seyfe Örneği, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı), 2014.


DEVAM ETMEKTE OLAN TEZ YÖNETİMİ:

a. DOKTORA TEZLERİ:


1. İlke ÖRÇEN, Türkiye’nin Maden Politikası (Ekonomi – Toplum – Çevre), (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

2. Ece ATEŞ, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma (Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma), (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

3. Murat Sungur BURSA, Türkiye'de Çevresel Uyum/Uygunluk ve Yaptırım Sorunsalının Çözümü, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

4. İbrahim ÇAKAN, Sürdürülebilir Açısından Ekoturizm, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

5. Seçil UYAR ÇETİNKAYA, Sürdürülebilir Tüketim: Tüketim Biçimlerinin Çevresel Baskısı ve Türk Halkı Tüketim Tercihlerinin Sürdürülebilir Tüketime Yönlendirilebilirliği, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

6. Ayşe Esin BAŞKAN, Karadeniz’de Çevresel Güvenlik, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

7. Ayşe KAYA DÜNDAR, Akdeniz Havzasında İklim Değişikliğinin Türkiye Açısından İncelenmesi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı).


8. A. Özge GÖKÇE, Deniz Koruma Alanları, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim (Kent ve Çevre Bilimleri)  Dalı,

9. Bedri Sinan GÜNEŞ, “İnsan- Doğa İlişkisinde Merkez Sorunu: Kıyım ya da Kıyam” (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri),

10. Ezgi KOVANCI, Toplumsal Cinsiyet ve İklim Değişikliği, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı,

11. Sabriye AK KURAN, Türkiye’de Gıda Sistemleri ve Ekolojik Etkileri, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim (Kent ve Çevre Bilimleri) Dalı,

12. Duygu YILDIZ KARAKOÇ, Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünler ve Uluslararası Ticareti, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim (Kent ve Çevre Bilimleri)  Dalı,

13. Fevzi ÖZLÜER, Yargı Süreçleri ve Çevre Politikası, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim (Kent ve Çevre Bilimleri) Dalı,

14. Zeynep Ceren AKYÜZ, Kanatlanan Kentler: Türkiye’de Yerel Havalimanlarının Politik Ekonomisi, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim (Kent ve Çevre Bilimleri)  Dalı,

15. Ece KAYA, Hayvan Etiği Tartışmaları Bağlamında Türkiye’de Hayvan Hakları Üzerine Bir İnceleme, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı,

16. Ayşenur ONAT, Kültür Varlıklarının Korunmasında Yerelleşmeye Doğru (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı,

17. Belgü BADEMLİ, Sürdürülebilir Gelişme Ekseninde Çevre Enerji İlişkisi ve HES’ler (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı.

b. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

1. Yussif ISSAH, Kentsel Katı Atık Problemi, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı)

2. Gökçe KARALEZLİ, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı)

3. Fatma Gülesin YAVUZ, Aras Havzasına Havza Yönetimi Önerisi Olarak: Ekosistem Yaklaşımı, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı)

4. Aygül AKKUŞ, Neoliberal Politikaların Türkiye’de Tarım Toprakları ve Tarımsal Uygulamalara Ekolojik Etkileri, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı)

5. Elvin TAŞKIRAN, Çevresel Adalet Bağlamında Su Güvenliği, (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Güvenliği ve Politikası Anabilim Dalı)

ÜYESİ OLDUĞU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

• Mülkiyeliler Birliği

• Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

• Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği

• Küresel Denge Derneği 

• Ankara Caz Derneği

• İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı

• İskenderun Çevre Koruma Derneği © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi