Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Ayşegül Mengi

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  mengi@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  0312 595 12 72
 Faks:  0312 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

Eğitimi
 


A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezuniyet, 1985.

A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Derecesi,

        1987 (Tezin başlığı: Toplu Konut Üretim Modellerine İki Örnek: Kent-Koop ve Mesa).

Federal Almanya’da, Speyer Yönetim Bilimleri Yüksek Okulu’ndan (Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer) Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Derecesi (Mag.rer.publ.),

         1994. (Tezin başlığı: Wie läßt sich Umweltschutz als Querschnittsaufgabe in der      
          Verwaltungsorganisation umsetzen?- -Çevre Koruma Ortak Görev Alanı Olarak Yönetim Yapısında  
          Nasıl Kurumsallaştırılabilir?

A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Programı’ndan Doktora Derecesi,

           1995 (Tezin başlığı: Çevre Sorunlarının Küreselleşmesi ve Uluslararası Düzeyde Bütüncül Politika
            Arayışları)


İş Deneyimi
 


1986–1995 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi.

1995–1998 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor.

Eylül 1996- Mart 1997 Federal Almanya Hükümeti’nin bursu ile Siegen Üniversitesi Avrupa Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü’nde (Institut für Europäische Regionalforschungen/Institute for European Regional Research) 6 aylık doktora sonrası çalışma.

1998- 2004 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Doçent Doktor.

Eylül 2001- Ocak 2003 Alexander von Homboldt Vakfı’nın bursu ile Federal Almanya’da Münster Westfälische Wilhelms Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi

2004- AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Profesör Doktor.

2007-AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı.

2009-2012- AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı.

2006- AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlığı.

2006- AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü. 

Akademik Profili

1.      Kitaplar·        Cevat Geray, Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Ayşegül Kaplan, Aykut Çoban ve Bülent Duru, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi Araştırması, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 1995.·        Ayşegül Kaplan, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, 1997 (2. Baskı 1998).·        Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara, İmaj Yayınları, 1998.·        Ruşen Keleş, Cevat Geray, Cahit Emre, Ayşegül Mengi, Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Ankara, TÜRKKENT Yayını, 1999.·        Ayşegül Mengi, Ruşen Keleş, İmar Hukukuna Giriş, Ankara, İmge Yayınevi, 2003.·        Ayşegül Mengi, Nesrin Algan, Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003.·        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 1: Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleş, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.·        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 2: Kent ve Planlama, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.·        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 3: Kent ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.·        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 4: Yerellik ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.·        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 5: Çevre ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.·        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 6: Demokrasi ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

2.      Makaleler

a.      Türkçe·        “Federal Almanya’da Çevre Yönetimi İçin Merkezileşme ve Bütünleşme Tartışmaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2 (Haziran 1996), s. 109–122.·        “Federal Almanya’da Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 6, Sayı: 4 (Ekim 1997), s. 93–113.·        “Çevre Koruma Yöneltileri, İlkeleri ve Araçları”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 7, Sayı: 3 (Temmuz 1998), s. 65–72.·        “Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Doğru”, Prof. Dr. Ruşen Keleş ile, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:11, Sayı: 4 (Ekim 2002).

·        “Freiherr vom Stein’ın Modern Kent Yönetimi Anlayışının Gelişimine Katkısı ve 1808 Prusya Kentler Şartı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58/2 (Nisan-Haziran 2003), s. 117–132.·        “Toplu Konut Üretim Modellerine İki Örnek: Kent-Koop ve Mesa”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 511 (Mayıs 1988), s. 135-142.·        “Çevre Sorunları ve Ekonomi”, Prof. Dr. Muammer Aksoy’a Armağan, AÜ. SBF Dergisi, Cilt: XLVI, Sayı: 1-2 (Ocak-Haziran 1991), s. 279-287.·         “Kamu Yönetimindeki Gelişmeler, Yerel Yönetimler ve Türkiye”, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, AÜ. SBF Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 1-4 (Ocak-Aralık 1997), s. 505-515.·         “Avrupa Birliği’nde Bölge, Bölge Planlaması ve Türkiye”, GAP Dergisi, Sayı: 15 (Mayıs 2001), s. 30-34.·        “Çevre Sorunu Siyasal Öncelik Kazanamıyor”, Cumhuriyet Ekonomi Eki, 9 Haziran 1997, Sayı: 33, s. 5.·        “Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Anayasalarında Çevre İle İlgili Düzenlemeler”, Prof. Dr. Cevat Geray’a Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2001, s. 503-521.·        “Yerinden Yönetim: Avrupa Birliği’nde Bölgeler Ulus Devlete Karşı mı?”, Mülkiye, Sayı 245, Ocak 2007.·        “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemeler”, Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 4: Yerellik ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007, s. 101-117.·        “Kente Karşı Suç-İmar Suçu”, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Kasım-Aralık 2007, s. 47-50.b.      Yabancı Dilde·        Turkey’s Sustainable Development Policies in the EU Accession Process”, European Environmental Law Review, Volume 14, Number 4, April 2005, Kluwer Law International, London, ss. 95–108, (Nesrin Algan'la birlikte).·        “Die kommunale Selbstverwaltungsreform in Berlin”, Prof. Dr. Turan Güneş’e Armağan,  AÜ. SBF Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 3-4 (1995), s. 201-211.·        “Wendepunkt in der kommunalen Selbstverwaltungsgeschichte: Kommunen in der Europäischen Union”, Interregiones, 6/97, s. 87-99.·        “Die räumlichen Dezentralisierungsbemühungen in der Türkei nach 1980. Dimensionen-Probleme-Lösungsansätze”, Interregiones, 12/2003, s. 35-79.3.      Çeviriler·        “Kent Planlamasına Katılım-Olanaklar ve Sınırlar”, Çeviri (Brigit Wehri-Schindler, “Partizipation an der Stadtplanung-Möglichkeiten und Grenzen”, Dokumente und Informationen zur Schweizerischen Orts-und Regional Landesplanung, Nr. 74 (Januar 1984), s. 8-14), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 3-4 (Haziran-Aralık 1991), s. 277-289.·        “Yönetimi Yeniden Düşünmek”, Çeviri (Hermann Hill, “Verwaltung neu denken”, VOP, 1/1993, s. 15-19), Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, Cilt: 52, Sayı: 1-4 (Aralık-Ocak 1997), s. 491-503.·        “Yerel Demokrasinin Küreselleşmesi, Dünya Ekonomisinin Küreselleşmesine Tabandan Gelen Yanıt”, Çeviri (Heinrich Hoffschulte, “Globalisierung der Lokalen Demokratie, Die bottom-up Antwort auf die Globalisierung der Weltwirtschaft”, 30 Jahre Kommunalpolitik in der Konrad-Adenauer Stiftung, Diskurs kommunal: Wissen schaffen- Zukunft gestalten, Konrad Adenauer Stiftung, Wesseling, 2001, s. 109-118.), Mülkiye, C. XXVII, S. 238 (Ocak-Şubat 2003), s. 243-255.·        “Dinamiklik ve Karmaşıklık Olgularının Hukuk Sisteminin Yer Aldığı Zamana ve Yasa Denetimine Etkisi: Hukuk ve Çevre Alanında Bir Sunuş”, Çeviri (Guido Leidig “Zeitstruktur des Rechtssystems und Gesetzescontrolling im Spannungsfeld von Dynaxität. Dargestellt an Rechtsökologischen Problemfeldern),  Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 6: Demokrasi ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007, s. 445-463.


KATILDIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİÇevre- Kalkınma Bağlamında İskenderun Körfezi Çevre Yönetimi Projesi, 1. Aşama Envanter Çalışması, Aralık 1992 (T.C. Çevre Bakanlığı, Araştırma Asistanı olarak).

Türkiye Çevre Kurumları Araştırması, 1991–1993 (T.C. Çevre Bakanlığı ve Dünya Bankası, Araştırma Asistanı olarak).

Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Araştırması, 1995 (Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı, Araştırma Asistanı olarak).

1580 ve 3030 Sayılı Yasalara Göre Belediye Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sunulması ve Yurttaşlar, 1995 (Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı, Araştırma Asistanı olarak).

Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, 1995–1996 (TÜSES Vakfı).

GAP Bölgesi Yerel Yönetimlerinin Geliştirilmesi Araştırması: Mevcut Sorun Alanları ve Bir Model Önerisi, 2001 (GAP İdaresi Başkanlığı). 
 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi