Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
KENT, ÇEVRE VE YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI ANABİLİM DALI
Dr. Can Giray Özgül

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  ozgul@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (0312) 595 12 32
 Faks:  (0312) 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

I. Eğitim Durumu

 • Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (2011-2017)
Doktora Tez Araştırması: Berlin Teknik Üniversitesi (Almanya), Metropolitan Araştırmalar Enstitüsü (2012)

Doktora Tez Araştırması: Trier Üniversitesi (Almanya), Siyaset Bilimi Bölümü (2014-2015)
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (2008-2010)
 • Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2003-2007)II. Mesleki Deneyim/İş Tecrübeleri
 • Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2009-2017)
 • Doktor Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2017-...)
 • Erasmus Koordinatörü, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2015-....)


Akademik Profili

III. Makaleler

 • Özgül, C. G. ve Değirmencioğlu, Ö. (2017), "İdare, Piyasa ve Mekan: TOKİ'nin Konut Politikasında Yeni Eğilimler", Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Sosyal Bİlimler Ensitüsü Dergisi, Kamu Yönetimi Özel Sayısı, 4, s. 495-504. 
 
 • Özgül, C. G. (2017), "Türkiye'de Beledileştirme Politikası", Ankara Üniversitesi İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 61, s. 249-268.
 
 • Keleş, R. ve Özgül, C. G. (2017), "Belediye Organlarına 'Kayyım' Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme", SBF Dergisi, 72(3), s. 299-313.
 
 • Özgül, C. G. (2017), "Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye Büyükşehir Belediye Sistemine Yansımaları, Javstudies, 3(11), s. 22-30.
 
 • Keleş, R., Mengi, A. ve Özgül, C. G. (2012), "Ernst Reuter'in İkinci Vatanı Türkiye'de Çağdaş Kentbilimin Gelişmesine Yaptığı Katkılar (Yayınları Üzerinden Bir Değerlendirme)", Mülkiye Dergisi, C.XXXVI, S.275, s. 11-35.
 
 • Özgül, C. G. (2009), “Türkiye’de Siyasi Parti Programlarında Yerel Yönetimler”, Toplum ve Hekim, Dosya: Yerel Yönetimler ve Sağlık, Cilt: 24, Sayı: 4-5, s. 305-323.

IV. Kitaplar
 
 • Keleş, R., Mengi, A., Çınar, T., İşçioğlu, D., Zengin, O., Özgül, C.G., Sin, T. (2017), KKTC'de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Nobel Yayınları, Ankara.
 
V. Kitap Bölümü
 
 • Özgül, C. G. (2018), "Konut Aktivizmi: Mülkiyet Hakkı ve Kiracı Hareketlerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi", Kentsel Politikalar, Ed. Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, s. 97-104.
 
 • Bıcakcı Canpolat, S. ve Özgül, C. G. (2017), "Türkiye’de Yerel Kredi Piyasası ve Belediyelerin Tahvil İhracı Üzerine Bir Değerlendirme", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Ed. Mahmut Güler, Menaf Turan, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, No. 106, İstanbul, s. 114-125. 
 
 • Özgül, C. G. (2016), “Çevresel Adalet ve Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Akdeniz'de Nükleer Enerji Tartışmaları”, Akdeniz'de Çevresel Güvenlik, Bildiriler Kitabı, Ed. Nesrin Algan, Deniz İşçioğlu, İmaj Yayıncılık, Ankara, s. 198-215.
 
 • Özgül, C. G. (2015), “Städtische Reformen in der frühen Republikanischen Ära”, Herausforderung und Inspiration: Ernst Reuter als Stadtreformer in der Türkei, Ed. Heinz Reif, Barış Ülker, Be.Bra Wissenschaft Verlag, pp. 61-80.
 
 • Özgül, C. G., (2015), "Urban Reforms in Early Republican Era”, Challenges and Inspirations: Ernst Reuter as an Urban Reformer in Turkey, Ed. Heinz Reif, Barış Ülker, Be.Bra Wissenschaft Verlag, pp.81-94.
 
 • Özgül, C. G., (2015), "Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Politikaları", Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji - Can Hamamcı'ya Armağan, (Ed. Aykut Çoban), İmge Yayınevi, Ankara, s. 111-130.

VI. Bildiriler
 • Özgül, C. G. (2017), "Konut Aktivizmi: Mülkiyet Hakkı ve Kiracı Hareketlerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi", I. Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, 17-19 Eylül 2017, KKTC/Gazimağusa. 
 
 • Bıcakcı Canpolat, S. ve Özgül, C. G. (2017), " Türkiye’de Yerel Kredi Piyasası ve Belediyelerin Tahvil İhracı Üzerine Bir Değerlendirme", Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul. 
 
 • Özgül, C. G. ve Değirmencioğlu, Ö. (2017), "İdare, Piyasa ve Mekan: TOKİ'nin Konut Politikasında Yeni Eğilimler", Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor 14), 27-29 Nisan 2017, Van.
 
 • Özgül, C. G., (2017), "Devletin Mekanı", I. Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 09-10 Mart 2017, Ankara.
 
 • Özgül, C. G., (2016), “Çevresel Adalet ve Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Akdeniz'de Nükleer Enerji Tartışmaları”,  Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, 03-04 Şubat 2016, KKTC/Gazimağusa.

VII. Kitap Editörlükleri
 • Türkiye Belediyeler Birliği, Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2013 (Ayşegül Mengi ve Tayfun Çınar ile birlikte)

VIII. Makale Çevirileri
 • Reif, H. ve Ülker B. (2012), "Bilgi Transferi ve Kültürler Arası Pragmatizm Arasında Türkiye’de Kentsel Reformlar",  Mülkiye Dergisi, 36(275), s. 37-50. © 2018, Siyasal Bilgiler Fakültesi