Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Elif Ekin Akşit

İletişim Bilgisi

 Ofis:  214
 Eposta:  elifaksit@gmail.com
 Telefon:  312 595 1264
 Faks:  312 363 59 04

Web Sitesi

Eğitimi

Akademik Profili

1998- AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.
2009- Fe Dergi: Feminist Eleştiri, editör
2005- KASAUM Merkez Kurulu Üyeliği
2010-2016 Toplum ve Bilim Dergisi Yayın Kurulu Üyeligi
2010- Kebikeç Dergisi Yayın Kurulu Üyeligi
2011-Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
2006-2009 SBF Dergisi Yayın Kurulu Üyeligi

Yayın Listesi

2018
"Toplumsal Cinsiyet ve Mesleki Eğitim: Mesleki Teknik Lise Kız Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" Alev Özkazanç ve Fevziye Sayılan ile. fe dergi. 

"Doğal felaket /Yapay zeka : Dünyanın Sonu, Yeni Cemiyetler ve Sanat," Kebikeç, 45, 89-102.

Eda Acara ile Felaket: Kebikeç sayı 45 dosya editörlüğü. 

2017

"Ev: Feminist Coğrafya, Orta Doğu ve Namüsait Kesişimler," kebikeç sayı 44, sf. 353-362.

Eda Acara ile Beşeri Coğrafya : Kebikeç sayı 44 dosya editörlüğü. 

2016

“A Passage to the Village: Gender and Nationalist Tensions in Turkish Public Education between 1928 and 1947,” History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert. eds. Selim Karahasanoğlu and Deniz Cenk Demir, İstanbul Bilgi Universtiy Press, s. 449-466.

2015

Kadınlar, Gaziler, Nehirler, Çocuklar. Toplum ve Bilim 134, Ekim 2015.

Ezgi Sarıtaş ve Eda Acara ile, "Feminist yayıncılık ve fe dergi," KAOS GL 142, Yayıncılık Dosyası, 2015, s. 26-27.

"Yemek, görünmez hayati bilgi," Cinsiyetli Olmak, ed: Zeynep Direk Yapı Kredi Yayınları, 2015.

"Feminist dergicilik ve yayıncılığın sınırları," Kebikeç, sayı 39, s. 491-502.

Ezgi Sarıtaş ile "The Centrality of Gender to Understanding Turkish Politics," Journal of Middle East Women's Studies, Volume 11 · Number 3 · November 2015.

"Being A Girl in Ottoman Novels," Childhood in the Late Ottoman Empire and After, Ed. Ben Fortna, Leiden: Brill, November 2015.

2014

“Kırbağları: Kentin Köyü ve Kenarı,” Kenarın Kitabı. Funda Şenol Cantek (ed.), 161-181.

2013

“Ottoman Empire,” The Oxford Encyclopedia of Islam and Women. ed. Natana J. DeLong-Bas, Oxford University Press, 2013.

“Annelik, Feminizm, Tarih,” Doğu Batı 64, 181-202. “Görünmezliğin Görünürlüğü Ve Akşam Okulları,” Kebikeç 36, 179-186.

“Hasanoğlan’da Öğretmen,Liseli Bir Yahudi Kızı: Bella Eskenazi’yle Bir Görüşme”, Kebikeç 36, 187-196.

“Women, education, and agency, 1600–2000,” History of Education, 2013.

"Rearrangement of the Public and the Private Spheres." Ottoman Women: A Social History from 19th and 20th Centuries. Duygu Köksal, Anastassia Falierou (eds) Londra: I.B.Tauris, 2013.

2012

“Ankara'da çokdinli geçmişin izleri ve ziyaretgahlar,” Cumhuriyet'in Ütopyası Ankara, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012, 97-112.
"Rearrangement of the Public and the Private Spheres." Ottoman Women: A Social History from 19th and 20th Centuries. Duygu Köksal, Anastassia Falierou (eds) Londra: I.B.Tauris, 2012.

2011

"To Learn From Women," Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan / Hududü'l- Alem: İsenbike Togan'a Armağan, İlker Evrim Binbaş and Nurten Kılıç-Schubel (eds) İstanbul: İthaki, 2011, 381-403.

“The women's quarters in the historical hammam”, Gender, Place Culture, 18/2, 2011, 277-293.

"Harem education and heterotopic imagination" Gender and Education 23/3, 2011: 299-311.

Serpil Sancar ile, “Women’s and Gender Studies in Turkey: From Developmentalist Modernist to Critical Feminist,” Aspasia 5, 2011: 188-193.

Funda Şenol Cantek ile "Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları," Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar / Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan" (Der. Serpil Sancar), Koç Üniversitesi Yayınları, 535-569.

“Osmanlı İmparatorluğunda Kızların Eğitimi ve Özel Alan Kamusal Alan Dinamikleri," Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı (Editör: Prof.Dr. Cemil Öztürk) Ankara: Pegem Akademi, 2011, 157-166.

“The usage of film in women's history," Women’s Memory: The Problem of Sources, ed: Fatma Türe and Birsen Talay Keşoğlu, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011.


2010

"Politics of decay and spatial resistance," Social & Cultural Geography 11/4, 2010: 343-357.

Fatma Aliye’s Stories: Ottoman Marriages Beyond the Harem, Journal of Family History 35/3, 2010: 207-218.

Bahattin Akşit ile “Shifting conceptions of science, religion, society and state in Turkey,” Middle East Critique, 19/1, 2010: 71-87.

"Hanımlara Mahsus Milliyetçilik: Fatma Aliye ve Erken Milliyetçi Stratejiler, " Kebikeç 30, 2010.

""Scientific Motherhood." Encyclopedia of Motherhood Volume 3, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 1103-1104.

""Fertility." Encyclopedia of Motherhood Volume 1, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 407-410.

“Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde nüfus kontrolü yaklaşımları,” Toplum ve Bilim 118, 2010: 179-197.

“Kadınların Mekansal Davranışlarının Siyasal Niteliği” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, ed: Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2010.

“Latife’nin bir Jesti: Doğu ve Batı Feminizmleri ve Devrimle İlişkileri” Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yılı, ed. Sina Akşin, Barış Ünlü and Sarp Balcı, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2010: 235-264.


2009

“Modernlik de Bir Kadın Meselesidir,” Haksız Tahrik: Bir Sergi Kitabı, ed. Ayşegül Sönmez, İstanbul: Alef Yayınevi, 2009.

“Kısırlık: Olanak ve Tahakküm,” Fe Dergi 1/2, 2009: 44-54.

"Annelik teknolojileri mi?" Amargi: Son Kurtarıcı Anne, Aralık 2009.

“Anadilde Eğitim ve Kadınlar,” Fe Dergi 1/1, 2009: 30-38.

"Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de Kamusallık Kavramının Dönüşümü ve Dışladıkları," SBF Dergisi 64/1, 2009: 1-21.

"Filmin Kadın Tarihinde Kullanımı," Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2009.

"Kadınların Hamamı ve Dönüşümü" Cins Cins Mekan, Ayten Alkan (ed.) İstanbul: Varlık Yayınları, 2009.

"Haydi Kızlar Okula: Kızların Eğitimi, Kadınların Bilgisi ve Kamusal Alan Tartışmaları," Toplum ve Bilim 114, 2009: 7-26.


2008

"Women, Modern State and Religious Space" Mediations in Cultural Spaces: Structure, Sign, Body. John Wall (ed.), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

"Halk Eğitiminin Başarısı ve Başarısızlığı" Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 12, 2008: 371-398.

"Üç Osmanlı Feminizmi ve Doğu Kadınları" Doğudan Dergisi 7: Kadın: Direniş ve Tahakkum, 2008.

"Producing Desire: Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East 1500-1900 by Dror Ze'evi" Women's History Review, Vol. 17, Iss. 2 April 2008, p.309-310


Daha eski tarihli

"Ankara'nın Kılıkları: Boydanboya bir Karşıkoyma" Sanki Viran Ankara, Funda Şenol Cantek (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.

"Amerika'nın Soykırım Tarihi, (Kitap Eleştirisi)" Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Sayı 85, Haziran 2005.

Kızların Sessizliği. İstanbul: İletişim Yayınları, 2005 (Hakkında Yazılanlar).

"Kadın Hareketi, Halide'nin Salih'i ve Hatıralar Kimin Tarihi," Tarih ve Toplum. Mart 2002.

"Yürümek," Türkiye'nin Toplumsal Hafızası, Esra Gülsüm Özyürek (ed), İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.

"Girls Walking as History Making," Immediacy (New School Medya Çalışmaları Dergisi) History/Memory/Media 3/1: 2001.

Bahattin Akşit ile; "Annotated Bibliography of Publications in Social Conditions in Turkey," Turkey: World Bibliographical Series ; v. 27. Çiğdem Balım-Harding (compiler), Oxford, Santa Barbara: Clio Press, c1999.

Belma Akşit ile; "Annotated Bibliography of Publications in Social Services, Health and Welfare in Turkey," Turkey: World Bibliographical series ; v. 27. Çiğdem Balım-Harding (compiler), Oxford , Santa Barbara: Clio Press, c1999.

"Bir Kapı Olarak Karnaval," Ada Kentliyim: Yerel Yönetim, Politika, Kültür, Sanat 4/13, 1998: 63-64. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi