Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Nazan Çiçek

İletişim Bilgisi

 Ofis:  AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci 06590 Ankara TURKEY
 Eposta:  ciceknazan@yahoo.co.uk
 Telefon:  +90 312 595 1298
 Faks:  +90 312 319 7720

Eğitimi

Araştırma Bursu: Georg-Eckert Institute (Almanya) 2-30 Haziran 2009
Doktora Sonrası Araştırma Bursu: ESRC-British Academy Eylül 2008-Ocak 2009
Doktora Bursu: Overseas Research Scholarship: the Universities UK Haziran 2002-Eylül 2005
Doktora Bursu: YÖK Ağustos 2001-Ocak 2006
Doktora Derecesi: University of London, School of Oriental and African Studies, History Department (Tarih Bölümü) Eylül 2001-Ocak 2006
Yükseklisans Derecesi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997-2000
Lisans Derecesi:  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 1992-1997

Akademik Profili

Nazan Çiçek 1975 yılında İzmir'de doğdu. Lisans ve Yükseklisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra doktora çalışmasını yürütmek üzere 2001 yılında Londra'ya gitti. Doktora eğitimini, biri Universities UK ve diğeri de YÖK olmak üzere iki ayrı kurumdan kazandığı burslarla gerçekleştiren Çiçek, doktorasını Londra Üniversitesi, SOAS Koleji Tarih Bölümünde 2006 yılında tamamladı. Doktora tezi 2010 yılında The Young Ottomans: Turkish Critics of the Eastern Question in the Late Nineteenth Century adıyla İngiltere'de kitap olarak yayımlandı. 2008-2009'da Londra'da British Academy ve Economic and Social Research Council tarafından sağlanan bursla Childhood As a Social Construction in the Nineteenth Century Ottoman Empire and Early Republican Era adlı projeyle doktora sonrası çalışması yürüttü. Geç dönem ondokuzuncu yüzyıl ve erken dönem cumhuriyet tarihi alanında çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayımlanmış bir dizi makalenin de sahibi olan Çiçek halen Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Temel ilgi ve çalışma alanlarını ondokuzuncu ve erken dönem yirminci yüzyılda Türkiye'nin değer sistemlerindeki dönüşümlere ait parametrelerin ve Osmanlı'da ve cumhuriyet Türkiye'sinde Müslüman-Türk toplumlarının kimlik oluşumuna ilişkin stratejilerin ve süreçlerin analizi oluşturmaktadır. Çiçek son olarak geç dönem Osmanlı ve erken dönem cumhuriyette toplumsal cinsiyet kategorilerinin inşasını normallik ve ötekilik ölçütleri üzerinden inceleyen bir projeyi tamamlamıştır.

Yayınlar:

Kitap:

The Young Ottomans: Turkish Critics of the Eastern Question in the Late Nineteenth Century, I.B.Tauris, London, 2010.

Kitap Eleştirisi: 

"James H. Meyer, Turks across Empires: Marketing Muslim Identity in the Russian-Ottoman Borderlands, 1856-1914", The American Historical Review, 121:3, 2016, 1044-1045. 

"Spiritus Roberti, Shaping New Minds and Robert College in Late Ottoman Society !1863-1923), written by Sabev, Orlin (Orhan Salih), Turkish Historical Review, 6:2, 2015, 227-231. 

“Şenışık P. (2011), The Transformation of Ottoman Crete: Revolts, Politics and Identity in the Late Nineteenth Century”, Diplomacy & Statecraft, 24:3, 2013, 521-524.

Kitap Bölümü ve Makale: 
"Bulgarian Horrors Revisited: The Many-Layered Manifestations of the Orientalist Discourse in Victorian Political Construction of the External, Intimate and Internal Other", Belleten, LXXXI (291), 2017, 525-568. 

"Geç Dönem Osmanlı Düşünce İkliminin Aile, Terbiye ve Devlet Kavşağında Çocukluğu Yeniden Keşfi ve Cumhuriyete Devreden Miras", Toplumsal Tarih, no: 274, Ekim 2016, 50-55. 

"The Interplay Between Modernization and the Reconstruction of Childhood: Romantic Interpretations of the Child in Early Republican Era Popular Magazines: 1924-1950", Benjamin C. Fortna (ed), Childhood in the Late Ottoman Empire and After, Brill, Leiden/Boston, 2015, 21-47.

“Mapping the Turkish Republican Notion of  Childhood and Juvenile Delinquency: The Story of Children’s Courts in Turkey (1940-1990), Heather Ellis (ed), Juvenile Delinquency 1850-2000: East-West Perspectives, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2014, 248-275.

“The Eastern Question in Turkish Republican Textbooks: Settling Old Scores with the European and Ottoman Other”, Lucien Frary and Mara Kozelsky (ed), From the Balkans to Caucasus: Reconsidering the Eastern Question, Wisconsin University Press, Wisconsin, 2014, 303-330.

"Hayal Edilmiş Coğrafyada Ezber Bozan Bir İngiliz Oryantalist: David Urquhart, Osmanlı Modernleşmesi, Temenna ve Türk Hamamı", Toplum ve Bilim, 130, 2014, 110-136. 

“More History than They Can Consume?: Perception of the Balkan Wars in the Turkish Republican Textbooks (1932-2007)”, Hakan Yavuz and Isa Blumi (ed), War and Nationalism, The Balkan Wars, 1912-1913, Their Sociopolitical Implications, The University of Utah Press, Utah, 2013, 777-804.

“Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Çocukluk Nosyonunun Görünümleri Üzerine Bir Analiz”, Mülkiye Dergisi, 36:4, Kış 2012, 69-104.

“The Role of Mass Education in Nation-Building in the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1870-1930”, Laurence Brockliss and Nicola Sheldon (ed), Mass Education and the Limits of State Building, c. 1870-1930, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, 224-250.

“Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti”: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük Çerkes Göçü (Şubat 1864-Mayıs 1865), SBF Dergisi, 64 (1), Ocak-Mart 2009, 57-88.

“Teaching the Nation to be Civilized: The Ego Ideal of the Turkish Founding Elite and the Magazine Halk (The Populace) 1929-1931”, Académie Des Sciences De Bulgarie Instıtut D’ Études Balkaniques Études Balkaniques, No: 4, 2008, 165-177.

“The Young Ottomans’ Perception of Financial Crisis and External Borrowing Policy of the Ottoman Empire”, Académie Des Sciences De Bulgarie Instıtut D’ Études Balkaniques Études Balkaniques, No: 3, 2008, 3-41.

“The Turkish Response to the Bulgarian Horrors: A Study in English Turcophobia”, Middle Eastern Studies, Vol. 42, No: 1, January 2006, 87-102.

“The Battle for British Public Opinion on Turkey and the Eastern Question: Two Documents, 1876 and 1904”, C. M. Amin, B. C. Fortna and E. B. Frierson (eds.), The Modern Middle East, Oxford UP, Oxford, 2006, 416-427.


. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi