Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI
Dr.Öğr. Üyesi Gökhan Erdem

İletişim Bilgisi

 Ofis:  AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, 06590 Cebeci Ankara TURKEY
 Eposta:  gerdem@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  0090 312 595 1393
 Faks:  0090 312 319 7736
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

Lisans: AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 1999

Yüksek Lisans: AÜ SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2002

(Tez Konusu: Türkiye’de Askeri Darbe ve Yönetimlerin Türk Dış Politikasına Etkileri)

Doktora: AÜ SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2008

(Tez Konusu: Osmanlı İmparatorluğu’nda Sürekli Diplomasiye Geçiş Süreci)

Akademik Profili

Akademik İlgi Alanları:

Siyasi Tarih, Uygarlık Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Tarihi, Türk Dış Politikası

Akademik Görevleri:

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

Arş. Gör. 2001–2008.

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

Arş. Gör. Dr. 2008-2012

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

Yrd. Doç.. Dr. 2012-…

Yabancı Dil:

İngilizce © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi