Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
TOPLUMSAL CİNSİYET ANABİLİM DALI
Dr.Öğr. Üyesi Esra Sarıoğlu

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  esrasarioglu@gmail.com
 Telefon:  
 Faks:  

Eğitimi

  • Doktora: Binghamton Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.
  • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
  • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü.
İlgi Alanları: Cinsiyet Çalışmaları, Feminist ve Queer Teori, Dünya Sistemleri Analizi, Küreselleşme ve Emek, Duygular/Duygulanım Çalışmaları, Kimlik ve Öznellik, Otoetnografi ve Özkurmaca, Niteliksel Araştırma Metotları.

          
Dersler:

Cinsiyet ve Siyaset

Duygular: Cinsiyet, Siyaset ve Emek


Akademik Profili

Yardımcı Doçent Doktor,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı

Müdür Yardımcısı, KASAUM Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi


Yayınlar

“New Imaginaries of Gender in Turkey’s Service Economy: Women Workers and Identity Making on the Sales Floor” Women's Studies International Forum 54, (2016), 39-47.

“Editor’s Note: Trespassing Gender.” Trespassing Journal: an online journal of trespassing art, science, and philosophy 5 (Fall 2015).

“A Sociological Inquiry on Women’s Well-Being and Waged-Work,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 69, n. 3 (2014), s. 567-592.

“Finding the Modern Women Workers in Global Era: Hiring and Training Practices in the Corporate Retail Sector in Turkey,” Fe Dergi, c. 6, n. 1 (2014), s. 43-53.

“Gendering the Organization of Home-Based Work in Turkey: Classical versus Familial Patriarchy,” Gender, Work & Organization, c. 20, n. 5 (2013), s. 479-497.

Curriculum Vitae © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi