Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Hakkı Hakan Yılmaz

İletişim Bilgisi

 Ofis:  Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemal Gürsel Bulvarı 06590 Cebeci ANKARA
 Eposta:  hhyilmaz@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  +90 312 5951354
 Faks:  +90 312 362 53 08
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi


2001/2006       Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Doktora (Ph.D)

1997/1998       Columbia University, New York City, The School of International and Public Affairs, Yüksek Lisans (MIA)

1996/1997      Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (Tamamlanmamış)

1982/1987       Gazi Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Lisans (BS)

Akademik Profili

Öğretim Üyesi (AÜ SBF-Maliye, Prof.Dr.) 2014-

Öğretim Üyesi (AÜ SBF-Maliye, Doç..Dr.) 2010-2014

Öğretim Üyesi (AÜ SBF-Maliye, Yrd. Doç..Dr.) 2008-2010Araştırma Alanları:

  • Mali Yönetim ve Bütçe
  • Katılımcılık ve Mali Saydamlık
  • Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı
  • Kamu Harcama Analizleri
  • Eğitim ve Sağlık Ekonomisi
  • Düzenleyici Etki Analizi
  • Maliye Fayda Analizi
  • İzleme ve Değerlendirme Sistemi
  • Kamuda Kalite ve Risk Yönetimi
  • Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim


Danışmanlığımda Yönetilen Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri:

Gülhan KARADAYI Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Çanakkale Örneği (AÜ SBE) 2010

Selma TOSUN 5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun Mali Saydamliğa Katkisi (AÜ SBE) 2010

Mehmet Selim Bağlı Mali Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısından TBMM'nin Kesin Hesap Denetimi: Türkiye'de Parlamento-Sayıçtay İlişkisi Örneği" 2010

Engin ASTIM Cost-Effectiveness Analysis Of A Prospective Breast Cancer Screening Program In Turkey (ODTÜ-Eş Danışman) .2011

Rustam SAKHİPOV Kazakistan Cumhuriyeti' Nin Bütçe Sistemi: Sosyal Harcamalarin Etkinliği (AÜ SBE) 2011

Aslı Ceren Saral Sosyal Harcamalarin Değerlendirilmesinde Mali Alan Yaklaşimi: Türkiye Örneği (AÜ SBE) 2012

Dilara Tunca Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve  Finansmanı 2014

Nihat Akbulut Türkiye’de Son Dönemde Uygulanan Ortaöğretim Politikalarının Etkinlik Ve Fırsat Eşitliği Analizi 2014

Ahmet Güzel Türkiye’de Mali Yerelleşme Ve Seçilmiş İller Bazinda İncelenmesi 2014

Ilgın DİNSEVER ÖNDE Kültür Ekonomisi Ve Yaratici Endüstriler:  Türkiye İçin Kültür Bütçesi Modeli Önerisi 2017

Burcu Zernişan Öcal Çifci Kamu İhale Sisteminin Etkinliği: Uyuşmazlık Kararları Ve Şikayet Süreçlerinin Belirleyicileri Üzerine Panel Veri Analizi 2017

İhtibar Aydemir Uslu Kamusal Hizmetlerin Etkinliğini Artirmada Katilimci Yaklaşimlar 2017

Doktora Tezleri:

Eda BALIKÇIOĞLU Ülkelerin Finansal Açidan Kredi Notlarini Etkileyen Faktörler Ve Kuralli Maliye Politikasinin Etkisi: 2000 Sonrasi Dönem Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikalarinin Kredi Notlari Üzerindeki Etkisinin Karşilaştirmali Analizi (AÜ SBE) 2013

Mehmet Ali ÖZYER Vergilerin Gelir Eşitsizliğine Etkisi: 2002-2008 Dönemi İçin Bir Analiz (AÜ SBE) 2014

Mehmet Selim Bağlı TBMM’NİN Bütçe Hakki Kullanim Durumu: 5018 Sayili Kanun Sonrasi Bütçe Hakki Kullaniminda Etkinlik Düzeyinin Ölçümü 2014

Berkan Karagöz Mali Yerelleşme ve Yatay Eşitsizlik Sorunu: Türkiye Örneği 2014
Ömer Yalvaç Büyüme ve Bütçe Tahmin Hatalarının Mali Kurallar Üzerindeki Etkisi: Türkiye İncelemesi 2015

Önder Çalçacı Mali Yerelleşme Ve Yerel Vergi Geliri Performansı İlişkisi: Doğu Karadeniz Bölge Belediyeleri Üzerine Bir Uygulama 2017
İş Deneyimi:

DPT, Planlama Uzman Yrd- Planlama Uzmanı     1993-2008

Sayıştay Başkanlığı, Denetçi Yrd.-Denetçi  1988-1993


Diğer İş Deneyimleri:

YÖK Kalite Kurulu, Dış Değerlendirici, 2017-

Ankara Üniversitesi, Mali Koordinatör, Döner Sermaye Yönetim Kurulu Üyesi, İbni Sina Hastanesi Başhekim Yrd. ve Strateji Geliştirme Daire Başkan V.  2012-2014

TODAİE, Ek Öğretim Görevlisi     2015-

Ankara Üniversitesi, Kurumsal Gelişim Koordinatörü,  2010-2011

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü Ek Öğretim Görevlisi     2002-2010

Hacettepe Üniversitesi, Ek Öğretim Görevlisi     2005/2006

Dünya Bankası, Washington DC,   1998 (Haziran 98-Kasım 98)

Curriculum Vitae © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi