Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 1987
yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuştur. ATAUM’un etkinliklerinden başlıcaları, genel
olarak Avrupa Birliği çalışmaları ile alakalı oldukları ölçüde, eğitimlerin
yanı sıra bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek, araştırma yapmak
ve yayın yapmaktır. Bu yönden, özellikle, Avrupa Birliği Temel Eğitim ve
Uzmanlık Eğitimi sertifika programları uzun yıllardır devam etmekte
olup 10.000’in üstünde katılımcıya ulaşmıştır. Yine, Ankara Avrupa
Çalışmaları Dergisi, bilimsel hakemli dergi olarak 2001 yılından bu yana
yayın hayatını sürdürmektedir. ATAUM, bir konferans salonu, derslikleri
ve kütüphanesi de bulunan kendi binasına sahiptir.

http://ataum.ankara.edu.tr/