Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümümüzün tarihi 1960 yılında Prof. Dr. Cahit TALAS tarafından kurulan Sosyal Siyaset Kürsüsü ile başlamaktadır. 1980 öncesi Fakültemizin İş Hukuku ve Sosyal Siyaset kürsüsü, 1980 sonrası Yüksek Öğretim Kurumu’nun kuruluşu ile birlikte Türkiye’de yeniden yapılanan yükseköğretim rejimi bağlamında, ÇEEİ adı altında 4 yıllık lisans programına dönüştürülmüştür. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin en genç bölümü olan program, kurulduğu dönemden bugüne, üniversite giriş sınavlarında Türkiye’nin en yüksek puanlı ÇEEİ bölümü olma özelliğini korumaktadır. Bölümümüz Çalışma Ekonomisi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ile Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi olmak üzere toplam 4 Anabilim Dalı temelinde lisans ve  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarını yürütmektedir. Bölüm öğretim dili Türkçedir.

50 yılı aşkın bir süredir çalışma yaşamının kendine özgü sorunlarını sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla araştıran ve ilgili literatüre akademik özgün katkıda bulunan bölümümüzün sosyal politika nosyon ve disiplininin Türkiye’de kökleşmesinde önemli katkısı bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüzün misyonu ve hedefi, sosyal politika nosyonunun hem dar hem de geniş anlamlarıyla bağıntılıdır. Dar anlamda, Bölümümüz, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri uyumlu hale getirmek amacıyla akademik bilgi üretimini ve bunun için gerekli idari kurumsal aygıtlara işgücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Geniş anlamda ise kadın, çocuk, yaşlı, engelli, göçmen, tutuklu ve hükümlü gibi tüm dezavantajlı grupları sosyal açıdan içermeye yönelik reformlar için politika-yönelimli akademik yaklaşım ve donanımlı işgücünün oluşturulmasını amaçlamaktadır. Küreselleşme neticesinde artan sosyal eşitsizlikleri hafifletmek adına ve özellikle son dönemde Türkiye’de öne çıkan sosyal sorun alanlarına yönelik nitelikli işgücü–insan kaynaklarının yönetimi; göç, göçmenlik ve göçmenlerin işgücü piyasasına katılımı; suç ve sosyal kontrol gibi fenomenleri anlama ve açıklamayı hedefleyen politika-yönelimli akademik bilgi ve tartışma üretimi de Bölümümüzün çağın gereklerine uygun misyonlarından biridir.

Dört yıllık lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Diploması” verilir.

Lisans program tanıtımı:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, esas olarak öğrencilerinin çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanlarına ilişkin bilgiler ile donatarak;

 • Sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik politikaları ele alan;
 • Kamu yararını gözeten, bireysel özgürlüklere ve toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren;
 • Çalışma yaşamının iktisadi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla kavrayan;
 • Nitel ve nicel analiz yöntemlerini kullanan;
 • Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünceyi esas alan
 • Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemede ortaya çıkan gelişmeleri takip eden bir eğitim programı yürütmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Ders Programına erişmek için lütfen tıklayınız.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri  İlişkileri Bölümü altında yer alan anabilim dalları:

 • Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
 • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
 • Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalını da oluşturan bölüm, bu kapsamda aşağıdaki lisansüstü programlarını vermektedir:

  • ÇEEİ Tezli Yüksek Lisans Programı (106)
  • ÇEEİ Tezsiz Yüksek Lisans Programı (1)
  • ÇEEİ Doktora Programı (34)
  • ÇEEİ Bütünleşik Doktora (8)

Lisansüstü Ders Programı için lütfen tıklayınız.

Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Araştırma Uygulama  Merkezi (KARMER) ve Sosyal Politika ve Göç (AUM) Araştırma Uygulama Merkezleri Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yönetilmektedir.

Bölüm mezunları Kamu ve özel sektörde  istihdam edilebilmektedir.  Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan  (KPSS) kamu kurumlarının belirlediği puan türünde yeterli puanı almaları koşuluyla başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakanlığa  bağlı Sosyal Güvenlik  Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi kurumlarda olmak üzere, diğer bakanlıklar ile bunlara bağlı kurumlarda müfettiş, denetçi, uzman ve ateşe olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra mezunlar  işçi ve iş veren sendikalarda uzman, kamu ve özel sektör bankalarında müfettiş yada uzman, kamu ve özel sektör kuruluşlarının  insan kaynakları birimlerinde uzman olarak istihdam olanağı bulunmaktadırlar

Bölümün Erasmus+ kapsamında 36 farklı Avrupa üniversitesiyle öğrenci ve akademik personel değişim anlaşması mevcuttur.

Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Müge ERSOY KART

Bölüm Sekreteri: Gülcan KARAKUŞ

Tel: 0312 595 12 73

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci Ankara