About
Administration
Departments
Programs
Library
Publications
Alumni
 
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
Prof.Dr. Elif Ekin Akşit

Contact Information

 Office:  214
 Email:  elifaksit@gmail.com
 Phone:  312 595 1264
 Fax:  312 363 59 04

Web Site

Education

 • 1990 TED Ankara College High School
  1995 B.A. METU Political Science and Public Administration
  1998 M.A. METU Gender Studies
  Thesis: Patterns of Spiritual Involvement of Women in Ankara

  Advisor: Prof. Dr. İsenbike Togan

  2004 Ph.D. SUNY Binghamton University, Department of History

  Thesis: Girls' Education and the Paradoxes of Modernity and Nationalism in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic

  Advisor: Prof. Dr. Donald Quataert

Academic Profile

e-mail: elifaksit@yahoo.com
web:  http://cins.ankara.edu.tr/aksit.html

work: +90 312 595 12 64

Positions
2009 March-Docent Degree

1998- Teaching Fellow at the Department of Political Science and Public Administration at Ankara University, Turkey.

2005- Ankara University Women's Studies Center (KASAUM) Central Committee Member

2009- Fe Journal: Feminist Critique (AU KASAUM), Founder and Editor

2010- Toplum ve Bilim Journal Editorial Board Member

2010- Kebikeç Journal Editorial Board Member

2006- 2009 SBF Journal Editorial Board Member

2006- Manas University Social Sciences Journal Advisory Committee

2006- Civiliacademy Advisory Committee

Languages

Turkish, English, Ottoman script, basic Persian and a reading knowledge of French

Recent Courses

“Introduction to Women's Studies,”
   2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 Fall, Graduate.

"Turkish Political Life,"
   2008-2009, 2010-2011 Fall, Undergraduate.

“Visual Sources in Women's Studies,”
   2007 Summer, Kozavisual, NİHA, Ankara

“The Gender of Turkish Modernization,”
   2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2010-2011 Fall, Graduate.

“Social History of the Ottoman Empire,”
   2005-2006,2008 -2009, 2009-2010  Spring, Undergraduate.

“The Governed in Early Ottoman History,”
   2004-2005 Spring, Graduate.

“History of the Turkish Revolution,”
   2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 Fall-Spring,  2006-    2007, 2007-2008 Spring, 2009-2010 Fall, 2010-2011     Undergraduate.

“Women's History Seminar,”
   2009-2010 Spring, Graduate.

“Historical Novel,”
   2003-2004 Spring, Undergraduate.

“Autobiography and History,”
   2002-2003 Spring, Undergraduate, with Prof. Dr. Sina Akşin.

“Women’s Experience with Patriarchy in the Silk Road,”
   2002-2003 Fall METU Prof. Dr. İsenbike Togan.Publications

2012
“Ankara'da çokdinli geçmişin izleri ve ziyaretgahlar / Traces of a multi religious past in Ankara and sacred visitations,” Cumhuriyet'in Ütopyası Ankara, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012, 97-112.
"Rearrangement of the Public and the Private Spheres." Ottoman Women: A Social History from 19th and 20th Centuries. Duygu Köksal, Anastassia Falierou (eds) Londra: I.B.Tauris, 2011. 

2011


"Harem education and heterotopic imagination" Gender and Education 23/3, 2011: 299-311.
"Harem education and heterotopic imagination" Gender and Education 23/3, 2011: 299-311. 

"To Learn From Women," Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan / Hududü'l- Alem: İsenbike Togan'a Armağan, İlker Evrim Binbaş and Nurten Kılıç-Schubel (eds) İstanbul: İthaki, 2011, 381-403.
with Serpil Sancar, “Women’s and Gender Studies in Turkey: From Developmentalist Modernist to Critical Feminist,” Aspasia 5, 2011: 188-193.
“Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde nüfus kontrolü yaklaşımları/ Population Politics in Turkey,” Toplum ve Bilim 118, 2010: 179-197.
“The usage of film in women's history," Women’s Memory: The Problem of Sources, ed: Fatma Türe and Birsen Talay Keşoğlu, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

with Funda Şenol Cantek "The Transfer of Knowledge Between Women of Different Ages and Classes (Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları)," Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar / Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan" (Der. Serpil Sancar), Koç Üniversitesi Yayınları, 535-569.

2010

"Politics of decay and spatial resistance," Social & Cultural Geography 11/4, 2010: 343-357. 

Fatma Aliye’s Stories: Ottoman Marriages Beyond the Harem, Journal of Family History, 2010 35:3, 207-218. 

"Scientific Motherhood." Encyclopedia of Motherhood Volume 3, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 1103-1104. 

"Fertility." Encyclopedia of Motherhood Volume 1, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 407-410. 

with Bahattin Akşit “Shifting conceptions of science, religion, society and state in Turkey,” Middle East Critique, 19/1, 2010: 71-87.
“Latife’nin bir Jesti: Doğu ve Batı Feminizmleri ve Devrimle İlişkileri” (Eastern and Western feminisms and their relation to revolutions), in Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yıl (The centennial of the young Turk revolution), ed. Sina Akşin, Barış Ünlü and Sarp Balcı (Istanbul: ış Bankası Yayınları, 2010), 235-264. 

“Kadınların Mekansal Davranışlarının Siyasal Niteliği” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, ed: Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, ıstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2010.

“Modernlik de Bir Kadın Meselesidir / Modernity too is a Women's Issue,” Haksız Tahrik: Bir Sergi Kitabı, ed. Ayşegül Sönmez, ıstanbul: Alef Yayınevi, 2009. 


2009
“Infertility: Possibility and Domination,” Fe Journal 1/2, 2009: 44-54. 

“Mother Tongue and Women,” Fe Journal 1/1, 2009: 30-38. 

"The Usage of Film in Women's History/ Filmin Kadın Tarihinde Kullanımı," Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, ıstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2009. 

"Eastern and Western Feminisms and their relation to Early Twentieth Century Revolutions/ Latife'nin bir Jesti: Doğu ve Batı Feminizmleri ve Erken Yirminci Yüzyıl Devrimleriyle ılişkileri," 1908-2008 Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yılı, Sina Akşin ve Barış Ünlü (ed.), İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2009. 

"The Transformation of the Women's Quarters in the Hammam/ Kadınların Hamamı ve Dönüşümü,” Cins Cins Mekan, Ayten Alkan (ed.) ıstanbul: Varlık Yayınları, 2009. 

"Girls Education and Women's Public Spheres/Haydi Kızlar Okula: Kızların Eğitimi, Kadınların Bilgisi ve Kamusal Alan Tartışmaları," Toplum ve Bilim 114, 2009, 7-26.


2008
"Women, Modern State and Religious Space" in Mediations in Cultural Spaces: Structure, Sign, Body. John Wall (ed.), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. 

"Producing Desire: Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East 1500-1900 by Dror Ze'evi" Women's History Review 17/2, 2008: 309-310.

"The Success and Failure of Public Education in Turkey/ Halk Eğitiminin Başarısı ve Başarısızlığı” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 12, 2008, 371-398. 

"Eastern Women and Three Ottoman Feminisms/ Üç Osmanlı Feminizmi ve Doğu Kadınları" Doğudan 7, 2008. 

Older

"Ankara's Clothes 1930/ Ankara'nın Kılıkları: Boydanboya bir Karşıkoyma" Sanki Viran Ankara, Funda Şenol Cantek (ed.), İletişim Yayınları, 2006. 

"Amerika'nın Soykırım Tarihi, (Kitap Eleştirisi)" Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Sayı 85, Haziran 2005. 

Kızların Sessizliği. İstanbul: İletişim Yayınları, 2005. 

"Kadın Hareketi, Halide'nin Salih'i ve Hatıralar Kimin Tarihi," Tarih ve Toplum. Mart 2002. 

"The Walk/ Yürümek," Türkiye'nin Toplumsal Hafızası, Esra Gülsüm Özyürek (ed), ıstanbul: İletişim Yayınları, 2001. 

"Girls Walking as History Making," Immediacy 3, no. 1, 2001. 

with Bahattin Akşit. "Annotated Bibliography of Publications in Social Conditions in Turkey," Turkey: World Bibliographical Series ; v. 27. Çiğdem Balım-Harding (compiler), Oxford, Santa Barbara: Clio Press, c1999. 

with Belma Akşit. "Annotated Bibliography of Publications in Social Services, Health and Welfare in Turkey," Turkey: World Bibliographical series ; v. 27. Çiğdem Balım-Harding (compiler), Oxford , Santa Barbara: Clio Press, c1999. 

"Bir Kapı Olarak Karnaval," Ada Kentliyim: Yerel Yönetim, Politika, Kültür, Sanat 4/13, 1998: 63-64. 


Organized Conferences 

2010 II. Women Doctors and WOmen's Health Congress 
150th Year of Mekteb-i Mülkiye: Education, Politics, History 
1908-2008: Anniversary of the Young Turk Revolution 

Recent Conference Papers 

“Aile içinde Kültürel ve Tıbii Bilginin Taşıyıcısı olarak Anne / The mother as the carrier of medical knowledge in the family,” III. Kadın hekim Konferansı, 18-20 Mayıs 2012, Cerrahpaşa Tıp, İstanbul.
“Gendering The Ottoman Empire  with Clothing Laws in the Turkish Classroom” New Perspectives on late Ottoman empire: A conference in memory of Donald Quataert (1941-2011), Boğaziçi Üniversitesi, 27 Mayıs Cuma.
“Battal Gazi and the Quest of Hearts,” Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri, Şehir Üniversitesi ve World History Association, 20-23 Ekim 2010.
“Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Nüfus Politikaları / Population politics in the Ottoman Empire and the Turkish Republic” II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, TTB ve KASAUM, 20-23 Mayıs 2010.

“Kadınlar ve Bilgi / Women and Knowledge,” Sabancı Üniversitesi, Mor Sertifika Programı, Kapanış, İstanbul, 4 Temmuz 2009.

“Girls' Institutes, Modernization, Turkification,” Education and the Mother Tongue Symposium, 30-31 May, Ankara, 2009.

“Educating and “Civilizing” the Nation,” Discussant, Gender, Ethnicity and the Nation-State: Anatolia and Its Neighboring Regions, Sabancı University, May 21-24, 2009, Istanbul.

“Kimlik ve Kültür: Öksüzlük ve Şapka / Identity and Culture; Orphans and Hats,” Kültür ve Kimlik Sempozyumu, Hitit Akademi, Çorum, December 20, 2008.

“Kamu Devlet Özdeşleşmesi ve Kadınların Kamusal Diyaloğunun Mekansal Niteliği / The Association of Publicity and the State and the Spatial Nature of Women's Public Dialogue,” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, November 29, 2008, Koç University, İstanbul.

“Osmanlı Feminizmleri / Ottoman Feminisms,” The Centennial of 1908, Ankara, SBF, 28-30 May 2008.

"Kamunun Kıyısında / On the Margins of the Public Sphere," S.B.F. Asistan Sunuşları, Ankara University, Ankara, November 2008.

“Remembering the Past: Fatma Aliye,” Emory University, Center for Islamic Studies, Atlanta, 30 March, 2007.

“Remembering to Forget: the Jewish District in Ankara,” Putting Memory in Place. Indiana University, Bloomington, 21-23 February, 2007.

“Kirli, Çürük ve Adi: Bir Geçmişten Kopuş Hikayesi / A Story of Leaving the History Behind,” S.B.F. Asistan Sunuşları, Ankara University, Ankara, December 2006.
"Hammam Şengül and the İstiklal Neighborhood," Hammam Project Morocco, 2-12 November 2006, Fez and Ifrane, Morocco.
"Süreklilik ve Kopuş: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile İlgili Tarihsel Çalışmalarda Metodolojik Problemler / Methodological Problems in the Study of the Late Ottoman Empire and Early Turkish Rebuplic," 20 November 2006, Kırgız-Türk Manas University, Bişkek.
"Class, Culture and Gender in Hammam Şengül," Hammam Project Turkey, 3-4 July 2006, Ayaş.
"Replacing Politics: Remembering and Forgetting Places as Political Acts," Inscriptions '05, Eastern Meditterrenean University, May 12, 2005.

"Women's Role in Nation Building Processes," Turkey and the Borders of Europe, Helsinki University, 15 October 2004.

"Women and Paradoxes of Nationalism in Filmed Interviews," Ethnic Studies in the Age of Globalization, Harvard University, Boston, 20 February 2004.

"Endüstriden Enstitüye / From Industry to the Institute," Kasaum, Ankara University, Ankara, May 5, 2003.

"Kadınların Hatıralarında Karşı Söylem / Counter Discourse in Women's Memoirs," S.B.F. Asistan Sunuşları, Ankara University, Ankara, October 2002.

"From the Cariye to Girl's Institutes," On the Road to Turkish Statebuilding, MESA, Washington, 24-26 November, 2002.

"The Gender of Alternative Islamic Religious Spaces," Damaged Bodies: Gendered Identity in Religious Discourse, Centre for Gender and Religions Research, SOAS, London, November 5-7, 2001.Conference Organization

2010 II. Women Doctors and Women's Health Congress, TTB and KASAUM, May 2010, Ankara.

1908-2008 The Centennial of 1908, Ankara, AU SBF, 28-30 May 2008.

150th Anniversary of Mekteb-i Mülkiye: Education, Politics, History, Ankara, AU SBF, November 2009.Reports

2009-2010 
Georg Eckert Institute “The Multi-Lingual Internet Platform EurViews. Europe in Textbooks,” http://www.gei.de/en/research/institute-wide-projects/eurviews.html
2007 Co-executer
A report for the social aspects of the field work conducted in Fez, Morocco for a EU FP6 Project called Common Heritage of the Mediterranean: Hammam.
2006 Co-executer
A report for the socio-structural aspects of the field work conducted in Ankara for a EU FP6 Project called Common Heritage of the Mediterranean: Hammam.

2005 Project Assistant
An European Integration and the Social Sciences Report for the Turkish Academy of Sciences and the UNFPA.

1997 Project Assistant
A Sustainable Action Program Against Child Labor: Guiding Findings for Policy Makers, ILO-IPEC project.

1997 Project Assistant
A report that formulates future solutions for assesses the validity of a volunteer education that UNICEF has performed in the villages of Antalya, Karaman and Niğde.


Research:

2010- Launching a new project based in the University of Crete with a joint team of scholars from Greece, Bulgaria, Serbia and Turkey -Armenian, Turkish, Kurdish and Arabic Journals- on Women's Journals in the Ottoman and post-Ottoman eras.

2009-2010 

Georg Eckert Institute “The Multi-Lingual Internet Platform EurViews. Europe in Textbooks,” http://www.gei.de/en/research/institute-wide-projects/eurviews.html

2008 March- 2008 June Archival research on Nation Schools, People's Houses and Village Institutes.

2007 January-April Research on the influence of Islamic and Modern Laws on women and their education in the late Ottoman Empire at Emory University with Prof. Abdullahi Ahmad An-Naim and as a researcher of the Feminism and Legal Theory Project.

2006 March- 2007 January Researcher for an EU FP6 project named Common Heritage of the Mediterranean: Hammam

2004 November-2007 August
Archival research on politics of religion and myths of heroism.

2001 August- 2002 May
Archival research for the Turkish counterpart of a project group from North Carolina University on comparisons between the modernity projects' effects on the family in Egypt and Turkey for Sarah Shields.

2001 March- 2001 May
Part of a group preparing a Bibliography of Articles published in Turkish Journals between 1923-1952.

2000-2001
Dissertation Research in the Prime Ministerial Ottoman Archives in İstanbul, and the Republican Archives and the National Library in Ankara.

1999-2000
Member of Research Working Group on Anti-Systemic Movements, Fernand Braudel Center, Binghamton University. Research conducted on Feminist Movements in the 19th and 20th centuries.

1997 1997 September-1998 April
Conducted an ethnographic survey at the saintly tombs of Ankara, including oral historical projects conducted with women who were children during the changes in state regimes in Anatolia, from Empire to Republic. This research resulted in my Master's Thesis.

1997 July- September
Part of the METU Department of Sociology research group to conduct qualitative research on child labor and health conditions at workplaces for ILO to test the grounds for apprentice education at the industrial districts of İstanbul and Denizli. The Denizli counterpart focused on working girls in town and at the village.

1997 March-June
Part of a team of two for the qualitative research which included writing reports to test the success of the health-education projects of UNICEF conducted in the villages of Antalya, Karaman and Niğde.


Editorial Assessment

Cities

Kadın / Woman
Journal of Women's History

Journal of Women, Politics & Policy

SBF Journal

Ki-Culture and Critique
Ankira-Ankara University Social Sciences Institute Journal

Atılım Social Sciences Journal

Mülkiye Journal

The MIT Electronic Journal for Middle East Studies

Curriculum Vitae © 2019, Faculty of Political Science