About
Administration
Departments
Programs
Library
Publications
Alumni
 
SBF JOURNAL
   
Volume:
Issue:
   
 
Journal Database Search:
Keyword:
Title:
Author:
 
 
Ankara University
SBFJOURNAL
 Publication Date: 2018,  Online ISSN: 13091034
 
Hasan Bakır Esneklik ve Emek: Emeğin Metalaşması ve Meta-Dışılaştırması Bağlamında Bir Değerlendirme
Tülin Tunç Deveci Neoliberal Politikaların Küresel Krize Etkisi
Ömer Allahverdi Alternatif Bir Devlet Kuramı Mümkün mü? Yabancı Politik Kuramı Üzerine Bir Değerlendirme
Pınar Aydoğan Yunus Nadi ve Köycülük Düşüncesi
Barış Övgün
İlkay Tosun
Yönetime İçkin Etikten Kamu Etiğine
Oğuzhan Yavuz Sürdürülebilir Üretimi Teşvik Eden ve Sınırlandıran Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Selçuk Akçay
Alper Karasoy
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Karbondioksit Emisyonu İlişkisi: Türkiye Örneği
Füsun Çınar Altıntaş
Ceyda Kavurmacı Aytaç
Yöneticilik Özelliklerine İlişkin Algılanan Cinsiyet Kalıp Yargılarının Analizi
Berke Özenç Yüksek Mahkeme'nin Eşcinsel Evlilik Kararı Işığında Eşitlik, Demokrasi ve Yargısal Denetim
Yalçın Pamuk Ölçek, RTS ve EOS: Teorik ve Pedagojik Açılardan Eleştirel Bir Bakış
Murat Koçsoy
Serhan Dinç
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Cari Hesap Kavramı
Emek Barış Kepenek Entrepneural Mindset in Video Gaming Sector:  Evidence From Turkey
İpek Özkal Sayan
Aytül Güneşer Demirci
Kamu Personelinin Değerlendirilmesinde Performans Sistemine Geçiş Sürecinin Analizi

SBF Dergi 73/2 Tüm Makaleler
NOT: Makalelerin DOI Numaralarına bu linkten erişebilirsiniz.
 
73(2)  
 
 © 2018, Faculty of Political Science