About
Administration
Departments
Programs
Library
Publications
Alumni
 
SBF JOURNAL
   
Volume:
Issue:
   
 
Journal Database Search:
Keyword:
Title:
Author:
 
 
Ankara University
SBFJOURNAL
 Publication Date: 2017,  Online ISSN: 13091034
 
Gürçem Özaytürk
Ali Eren Alper
Petrol İthalatının Cari Açık Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz
Şafak Oğuz Is Hybrid Warfare Really New?
Fatma Gürses Kadın Cinayetlerinin Haber Söylemi: Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan Haberleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
Ayhan Bilgin
A. Arif Eren
Neo-Liberal Küreselleşme ve Sosyal Hareketler: Kazova İşçileri Örneği
Mukaddes Yeşilkaya Duygusal Sirayet Hassasiyeti Eleştirel Düşünebilmede Bir Engel midir? Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Derya Fındık
Murad Tiryakioğlu
Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Politika ve Öneriler
Mete Yıldız
Cenay Babaoğlu
Esra Nur Tuğan
Türkiye'de Kamu Politikaları Öğretiminde Kurumsallaşma Çabaları
Mehmet Zahid Sobacı
İbrahim Hatipoğlu
Facebook Aracılığıyla Türkiye'de Belediye-Vatandaş Etkileşiminin Ölçülmesi: Büyükşehir ve İl Belediyeleri Bağlamında Ampirik Bir Analiz
A. Filiz Zorlu Kaman
Yeşim Aliefendioğlu
Doğa Koruma Alanlarında İmar Hakkı Aktarımı Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
Elif Yücebaş
Şermin Atak Çobanoğlu
Yeni Bölgeselleşme Çerçevesinde İzmir Sanayisindeki Mekansal Değişimin Dönemsel Analizi
Boran Ali Mercan Habermas'ın İletişimsel Eylem Teorisinde Lorenzer Etkisi: Dil, Sembol ve Sahnesel Anlama
İpek Özkal Sayan Kitap İncelemesi: Süha Oğuz Albayrak: Kariyer Uzmanlık Sistemi
Gül Şimşek
Selcan Bayram
Kitap İncelemesi: Michel Serres: "Doğayla Sözleşme"yi Kentler ve Rant Üzerinden Yeniden Anmak
Merve Özdemirkıran Embel Kronik: 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
SBF Dergi 72/3 Tüm Makaleler
NOT: Makalelerin DOI Numaralarına bu linkten erişebilirsiniz.
 
72(3)  
 
 © 2017, Faculty of Political Science