About
Administration
Departments
Programs
Library
Publications
Alumni
 
SBF JOURNAL
   
Volume:
Issue:
   
 
Journal Database Search:
Keyword:
Title:
Author:
 
 
Ankara University
SBFJOURNAL
 Publication Date: 2017,  Online ISSN: 13091034
 
Ruşen Keleş
Can Giray Özgül
Belediye Organlarına "Kayyım" Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme
Fatih Varol Edward Said vs Michel Foucault: The Divergence of Perspectives on Knowledge, Truth and Power
Aydoğan Kutlu
Ferda Koç
Devlet Aklı Kavramında "Devlet Adamı" Figürü
Nuriye Gezer
Gamze Yücel Işıldar
Ankara İlindeki KOBİ'lerde Endüstriyel Atık Yönetimi
Özgür Güldü
Müge Ersoy Kart
Kariyer Planlama Sürecinde Kariyer Engelleri ve Kariyer Geleceği Algılarının Rolü
Sema Polatcı
Aşkın Keser
İş Aile Yayılımının Bireyin İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma 
Fatma Aslı Kelkitli İki Savaş Arası Dönemde İtalya'ya Karşı Balkanlar'da Bir Dengeleme Politikası Denemesi: Balkan Antantı
Özgür Ergül
Türkmen Göksel
The Effects of International Financial Integration on Output and Consumption Volatilities in Developing Countries
Menşure Kolçak
Ali Yasin Kalabak
Handan Boran
Kamu Harcamaları Büyüme Üzerinde Bir Politika Aracı Olarak Kullanılmalı mı? VECM Analizi ve Yapısal Kırılma Testleri ile Ampirik Bir Analiz: 1984-2014 Türkiye Örneği
Hüseyin Kırmızı Kitap İncelemesi: Markus Dressler: Türk Aleviliğinin İnşası: Oryantalizm, Tarihçilik, Milliyetçilik ve Din Yazımı
Ezgi Kovancı Kronik: Kadınların Sürdürülebilir Gelişme İçin Örgütlenme Deneyimlerinden ve Toplumsal Cinsiyet Analizinden İklim Değişikliğini Anlamak
SBF Dergi 72/2 Tüm Makaleler
NOT: Makalelerin DOİ Numaralarına bu linkten erişebilirsiniz.
 
72(2)  
 
 © 2017, Faculty of Political Science