Merkezimiz ilk kez “İskân ve Şehircilik Enstitüsü” adıyla 1953 yılında
Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Enstitü 1980
sonrasında, “Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama
Merkezi” adını almıştır. Merkez, 2017 yılında Ankara Üniversitesi
bünyesine alınmıştır.
Merkezin müdürlüğünü sırasıyla Prof.Hamit Sadi Selen, Prof.Fehmi
Yavuz, Prof.Dr.Ruşen Keleş, Prof.Dr.Cevat Geray, Prof.Dr.Can Hamamcı,
Prof.Dr.Ayşegül Mengi, Prof.Dr.Nesrin Algan ve Prof.Dr.Aykut
Çoban yapmıştır. Günümüzde merkez müdürlüğü görevini
Prof.Dr.Ayşegül Mengi yerine getirmektedir.

http://ereuter.ankara.edu.tr/