1859’da kurulan Mekteb-i Mülkiye’nin ders programında başlangıcından itibaren iktisat dersleri yer almıştır. Mektep bünyesinde uzmanlaşmaya yönelik maliye/iktisat eğitimi 1913’te başlamış. 1950 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniversitesi’ne katılan fakültede Malî Şube’nin adı 1955’te Maliye ve İktisat Şubesi olarak değişmiştir. 1983’te Siyasal Bilgiler Fakültesi için yeni bir lisans öğretim ve sınav yönetmeliğinin kabulüyle birlikte İktisat ve Maliye bölümleri ayrılmıştır. 1983-1984 öğretim yılından günümüze iktisat lisans eğitimi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından verilmektedir.

Dört yıllık lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Diploması” verilir.

Lisans program tanıtımı

Bölümde hem ana akım iktisat teorileri hem de eleştirel yaklaşımlar öğretilmektedir. Matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometri gibi alanların yanında oyun kuramı, davranışsal iktisat, politik iktisat, iktisat tarihi ve felsefesi gibi alanlarda araştırma ve öğretim yapılmaktadır. Ayrıca hukuk, siyaset bilimi ve tarih alanları başta olmak üzere, birçok sosyal ve beşeri bilim alanında da disiplinler arası dersler verilmektedir.

 Lisans Dersleri için lütfen tıklayınız.

İktisat Bölümü altında yer alan anabilim dalları:

  •  İktisat Politikası Anabilim Dalı
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
  • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
  • İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün İktisat Anabilim Dalını da oluşturan bölüm, bu kapsamda aşağıdaki lisansüstü programlarını vermektedir:

  • İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
  • İktisat Doktora Programı

Lisansüstü Programı

Yüksek Lisans dersleri için lütfen tıklayınız.

Doktora dersleri için lütfen tıklayınız.

Lisans seviyesinde verilen dersler öğrencileri kamu-özel iş piyasasına ve lisansüstü eğitime hazırlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları öğrencilere gelişmiş ampirik ve analitik yöntemlerde uzmanlık kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, yüksek kaliteli araştırmalar yürütebilecek ve kamu-özel sektörlerinde bilgi üretimine katkıda bulunabilecek teknik donanımla mezun olurlar. Bölümümüz mezunları Türkiye’de ve dünyada ekonomi ve siyaset bürokrasisinde uzman, yönetici ve müfettiş olarak çalışmaktadır.

Bölümün Erasmus+ kapsamında 36 farklı Avrupa üniversitesiyle öğrenci ve akademik personel değişim anlaşması mevcuttur.

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Hasan ŞAHİN

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL

Doktor Öğretim Üyesi Akın USUPBEYLİ

Bölüm Sekreteri: Meral ÇOLAK KARAKÖSE

tel:  (0312) 5951275
faks: (0312) 3197736
e-posta: ausbfmiktisatbolumu@gmail.com

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

06590 Cebeci Ankara