Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
HABER / ETKİNLİK
Doktora Tez Ödülleri
Mülkiye’nin tüm bölümlerinde (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) savunulmuş, kendi alanında özgün ve bilime yenilik getirmiş doktora tezlerinin basılması planlanmaktadır.  
Başvuru Şartları:
1. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans mezunu olmak.
2. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında son iki yıl içinde doktor unvanını oybirliği ile almış olmak.
Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler:
1. Basılı 3 nüsha tez
2. Tezin PDF formatı
3. Tez danışmanından alınacak referans mektubu
4. Özgeçmiş ve eserler listesi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Açıklanması:
Başvurular, 5 Kasım 2018 tarihine kadar AÜ SBF Dekanlığına yapılacaktır. Tezler, Dekanlık bünyesinde ilgili disiplinlerin uzmanlarından kurulacak bir bilim komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Sonuçlar, 4 Aralık 2018’de açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SBF DekanlıkYayın Tarihi: 17 Ekim 2018 , Çarşamba
 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi