Neden Mülkiye
Hizmet Standartları
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Yrd.Doç.Dr. Reşat Barış Ünlü

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  unlu@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (0312) 595 1493
 Faks:  
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

  • Doktora: The Genealogy of a World-Empire: The Ottomans in World History, Binghamton Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (2003-2009)
  • Yüksek Lisans: Bir Siyasal Düşünür Olarak Mehmet Ali Aybar ve Dönemi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı (1998- 2001)
  • Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü (1993-1998)

Akademik ProfiliKitaplar:

Osmanlı: Bir Dünya-İmparatorluğunun Soykütüğü, Dipnot Yayınları, Ankara, 2011.

İsmail Beşikçi, (der. Ozan Değer’le birlikte), İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.
100. Yılında Jön Türk Devrimi, (der. Sina Akşin ve Sarp Balcı’yla birlikte), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

Mehmet Ali Aybar’ın Müdafaaları ve Mektupları (1945-1961), (yay. haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

Bir Siyasal Düşünür Olarak Mehmet Ali Aybar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

Makaleler:
“Emperyal Olasılıklar ve Aletrnatifler”, Serdar Şahinkaya ve İlter Ertuğrul (der.), Bilsay Kuruç’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, 2011, s. 1123-1141.

“Frantz Fanon: Ezilenlerin ve Mülksüzlerin Düşünürü”, AFRİKA: Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, C: 1 (1), (2011), s. 9-41.

“La Formation de L’Empire Ottoman comme Fusion de Différents Temps-Espaces”,  H. Antoniadis-Bibicou, Maurice Aymard, André Guillou (ed.), ACTES: L’Homme et Son Environment dans le Sud-Est Européen, Editions de l’Association Pierre Belon, Paris, 2011, s. 232-247.

“İsmail Beşikçi Fenomeni: Bir Parrhesiastes’in Oluşumu”, Barış Ünlü ve Ozan Değer (der.), İsmail Beşikçi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 11-44.

“İmparatorluk Fikrinin Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: 65 (3), (2010), s.238-266.


İdari Görevler: Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2008-2012  ) © 2017, Siyasal Bilgiler Fakültesi