İşletme Bölümü’nün temelleri 1958 yılında kurulan İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü’nün kurulmasıyla atılmıştır. 1966 yılında lisans yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Maliye-İktisat Bölümü, Siyaset-İdare Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne ek olarak İşletme Bölümünün de kurulmasına karar verilmiştir.

1982 yılına kadar 1. ve 2. sınıflarda bölüm ayrımına gidilmediğinden 1968-69 öğretim yılında 3. Sınıftan başlamak üzere İşletme Bölümü 77 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 1969-70 öğretim yılında İşletme Bölümü sayıları 65 olan ilk mezunlarını vermiştir. 1999-2000 öğretim yılında 30. yılında İşletme Bölümü’nün mezun sayısı 2725’e ulaşmıştır.

Dört yıllık lisans programını bitirenlere Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Diploması verilir.

Lisans program tanıtımı

Lisans ders programı için lütfen tıklayınız.

İşletme Bölümü altında yer alan anabilim dalları:

 • Muhasebe ve Finansman
 • Sayısal Yöntemler
 • Ticaret Hukuku
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Kooperatifçilik

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşletme Anabilim Dalını da oluşturan bölüm, bu kapsamda aşağıdaki lisansüstü programlarını vermektedir:

 • İşletme Doktora Programı
 • İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. öğretim)
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. öğretim)
 • Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. öğretim)
 • İç Denetim ve İç Kontrol Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. öğretim)

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı ders programı için lütfen tıklayınız.

İşletme Doktora Programı ders programı için lütfen tıklayınız.

Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel sektördeki şirketlerde istihdam edilmektedir.

Bölümün Erasmus+ kapsamında 36 farklı Avrupa üniversitesiyle öğrenci ve akademik personel değişim anlaşması mevcuttur.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI

Tel: 03125951269

e-posta: bayazitli@politics.ankara.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Prof. Dr. Alper Özer

Tel: 0312 5951321

e-posta: ozer@politics.ankara.edu.tr

Bölüm Sekreteri:

Hayat Şimşir
Tel: 0312 5951279
e-posta: hayatisimsir@hotmail.com

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

06590 Cebeci Ankara

Bölüm Web Sitesi:   www.isletme.ankara.edu.tr