ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Çalışma Ekonomisi Anabilimdalı:

Arş.Gör.Nuray ŞAHİN

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilimdalı:

Prof.Dr.Recep VARÇIN (ABD Başkanı)
Prof.Dr. Metin ÖZUĞURLU
Arş.Gör.Dr. Boran Ali MERCAN

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilimdalı:

Prof.Dr. N. Müge KART(Bölüm ve ABD Başkanı)
Doç.Dr.Fatma YILDIRIM
Dr.Öğr.Üy.Elif Tuğba DOĞAN

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilimdalı:

a) İş Hukuku Bilim Dalı:
Doç.Dr. Gaye Burcu YILDIZ
Doç.Dr. Erdem CAM
Dr.Öğr.Üy. Mehmet Ali ŞUĞLE

b) Sosyal Güvenlik Bilim Dalı:
Prof.Dr.Şerife Türcan ÖZSUCA
Prof.Dr.Şenay GÖKBAYRAK (ABD Başkanı)

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat Politikası Anabilimdalı:

a) Genel İktisat Politikası Bilim Dalı
Prof.Dr.Onur ÖZSOY
Prof.Dr. Sariye Belgin AKÇAY
Prof.Dr.Oya Safinaz ERDOĞDU (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr.Mustafa Kadir DOĞAN ((Böl.Başk.Yard.)
Doç.Dr.Türkmen GÖKSEL
Arş.Gör.Dr.Emrah ER
Arş.Gör.Dr.Nilay ÜNSAL KARAMAN

b) Uygulamalı İktisat Politikası Bilim Dalı
Prof.Dr. İrfan CİVCİR
Prof.Dr.Hasan ŞAHİN
Prof.Dr.A.Burça KIZILIRMAK YAKIŞIR (ABD Başkanı)
Doç.Dr.Anıl AKÇAĞLAYAN
Öğr.Gör.Taylan Zafer BALİ

İktisat Tarihi Anabilimdalı :

Prof.Dr.Murat BASKICI (ABD Başkanı)
Doç.Dr.Altuğ YALÇINTAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Sıdıka Ceran ARSLAN OLCAY
Arş.Gör.Dr. F.Cemil ÖZCAN
Arş.Gör.Selin Seçil AKIN

İktisat Teorisi Anabilimdalı:

Doç.Dr.Seçil A. BAHÇE (ABD Başkanı)
Doç.Dr. Emel MEMİŞ PARMAKSIZ
Dr.Öğr.Üy.Umut ÖNEŞ (Böl.Başk.Yard.)
Dr.Öğr.Üy.Akın USUPBEYLİ
Arş.Gör.Galip Cem BERK

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilimdalı:

a) Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı:
Dr.Öğr.Üy.Mustafa ÖZİŞ

b) İktisadi Planlama Bilim Dalı:
Doç.Dr.Ferda DÖNMEZ ATBAŞI
Doç.Dr. Fikret Kemal KIZILCA

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

Muhasebe ve Finansman Anabilimdalı

a) Muhasebe Bilim Dalı:
Prof.Dr.Ercan BAYAZITLI (Bölüm ve ABD Başkanı)
Prof.Dr.Orhan ÇELİK
Dr.Öğr.Üy.Mustafa DOĞAN
Öğr.Gör.Dr.Emrah ERTUGAY
Arş.Gör.Bahan YENİLMEZ

b) Finansman Bilim Dalı:
Prof.Dr.Yalçın KARATEPE
Prof.Dr.Kadir GÜRDAL
Prof.Dr.Güven SAYILGAN

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilimdalı:

a) Pazarlama Bilim Dalı:
Prof.Dr.Alper ÖZER (Bölüm Başkanı Y. ve ABD Başkanı)
Prof.Dr. Dilber ULAŞ
Doç.Dr. Şenay SABAH ÇELİK

b) Üretim Yönetimi Bilim Dalı:
Arş.Gör.Esra AYHAN
Öğr.Gör. A.Coşkun TARLAKAZAN

Yönetim ve Organizasyon Anabilimdalı:

a) İşletme Yönetimi Bilim Dalı:
Prof.Dr.Özlem ATAY (ABD Başkanı)
Dr.Öğr.Üy.Mehmet Arcan TUZCU
Öğr.Gör. Merve TOTUK

b) Organizasyon Bilim Dalı
Doç.Dr.H.Ebru ERDOST ÇOLAK
Dr.Öğr.Üy.Özgür ATEŞ

Ticaret Hukuku Anabilimdalı

Prof.Dr.Korkut ÖZKORKUT (ABD Başkanı)
Prof.Dr.Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK
Dr.Öğr.Üy. Hülya ÇOŞTAN ÇETİN(Anayasa Mahkemesinde Görevli)
Arş.Gör.Gökhan AYDOĞAN
Arş.Gör.Murat Anıl VAROL

Sayısal Yöntemler Anabilimdalı:

a) Sayısal Yöntemler Bilim Dalı:
Prof.Dr.Fazıl GÖKGÖZ (ABD Başkanı)
Arş.Gör.Dr.Sevgi Eda TUZCU
Arş.Gör.Gökçe GÜRSEL

b) Sistem Analizi Bilim Dalı:
Doç.Dr.Yetkin ÇINAR
Öğr.Gör. Gülen AĞIM

Kooperatifçilik Anabilimdalı:
Öğr.Gör. Ayhan ARSLAN

 

MALİYE BÖLÜMÜ

Maliye Teorisi Anabilimdalı:

Prof.Dr.Nuri Semih ÖZ (ABD Başkanı)
Doç.Dr. Serdal BAHÇE
Doç. Dr.Meltem KAYIRAN
Arş.Gör.Seda CANPOLAT BICAKCI
Arş.Gör. Aslı Ceren SARAL

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı:

Prof.Dr.Hakkı Hakan YILMAZ (ABD Başkanı)
Doç.Dr.Yiğit KARAHANOĞULLARI(Bölüm Başk. Y.)
Doç.Dr.Ceyhun GÜRKAN

Mali İktisat Anabilimdalı:

Prof.Dr. Çiğdem Berna KOCAMAN (Bölüm ve ABD Başkanı )
Arş.Gör.Dr.Vedat Ulvi ASLAN
Arş.Gör.Dr.Özlem GENÇ ŞAHİN

Mali Hukuk Anabilimdalı:

Prof.Dr.Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU
Doç.Dr.Eda ÖZDİLER KÜÇÜK (ABD Başkanı)
Arş.Gör.Dr.Çağıl SÜT GÖKER

 

POLITICS AND ECONOMICS

Prof.Dr. Orhan Çelik, Dekan (Bölüm Başkanı V.)
Doç.Dr. Türkmen Göksel
Doç.Dr. Nazan Çiçek
Doç.Dr. Altuğ Yalçıntaş
Arş.Gör. Dr. Selin Seçil Akın
Arş.Gör. Evren Ahmet DEMİR

 

SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilimdalı:

a) Siyasal Teoriler Bilim Dalı:
Prof.Dr.Filiz ZABCI
Prof.Dr.Filiz KARTAL
Arş.Gör.Dr.Duygu TÜRK KARAHANOĞULLARI

b) Siyasal Davranış Bilim Dalı:
Prof.Dr. Mehmet YETİŞ (ABD Başkanı)
Doç.Dr.Özkan AGTAŞ

c) Anayasa Hukuku Bilim Dalı:
Dr.Öğr.Üy.Hasan Sayim VURAL

d) Sosyoloji Bilim Dalı:
Prof.Dr. Ö.Aykut ÇELEBİ
Öğr.Gör.Dr.Reşide ADAL DÜNDAR
Arş.Gör.Selbin YILMAZ

e) Türk Siyasal Tarihi Bilim Dalı:
Doç.Dr.Nazan ÇİÇEK

Hukuk Bilimleri Anabilimdalı:

a) Devletler Özel Hukuku Bilim Dalı:
Prof.Dr.Esra Gül DARDAĞAN KİBAR
Doç.Dr.Nimet ÖZBEK
Dr.Öğr.Üy.Dr.Barış TEKSOY

b) Medeni Hukuk Bilim Dalı:
Prof.Dr. A.Burhanettin KOCAMAN (Bölüm ve ABD Başkanı)
Arş.Gör. Nuşen Pelin DALGIÇ ATABAŞ

c) İdare Hukuku Bilim Dalı:
Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI
Arş.Gör.Erdal ŞAHİN

d) Ceza Hukuku Bilim Dalı:
Doç.Dr.Devrim AYDIN

Yönetim Bilimleri Anabilimdalı:

a) Kamu Yönetimi Bilim Dalı:
Prof.Dr.Koray KARASU (ABD Başkanı)
Prof.Dr.Seriye SEZEN
Doç.Dr.Barış ÖVGÜN

b) Personel Yönetimi Bilim Dalı:
Prof.Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Doç.Dr.İpek ÖZKAL SAYAN
Doç.Dr.Can Umut ÇİNER  (Dekan Yard.)
Arş Gör. Vahide Feyza URHAN

c) Yönetim Psikolojisi Bilim Dalı:
Dr.Öğr.Üy.Ozan ZENGİN
Arş.Gör.Burcu ÖZACİT

d) Türk İdare Tarihi Bilim Dalı:

Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilimdalı:

a) Kentsel Politikalar Bilim Dalı:
Prof.Dr. Ayşegül MENGİ
Prof.Dr.Tayfun ÇINAR
Prof.Dr.Kıvılcım ERTAN
Dr.Öğr.Üy. Can Giray ÖZGÜL (Dekan Yard.)

b) Çevresel Politikalar Bilim Dalı:
Prof.Dr. Nesrin ALGAN (ABD Başkanı)
Arş.Gör. Gökçe KARALEZLİ

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilimdalı:

Prof.Dr.Elif Ekin Akşit VURAL (ABD Başkanı)
Arş.Gör.Dr.Bünyem Siynem Ezgi SARITAŞ

Karşılaştırmalı Siyaset Anabilimdalı:

Prof.Dr.Taşansu TÜRKER (ABD Başkanı)
Doç.Dr.Christos TEAZIS
Öğr.Gör.Dr.Kazım ATEŞ
Öğr.Gör.Sarp BALCI

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası Hukuk Anabilimdalı:

Prof.Dr.Sertaç Hami BAŞEREN (ABD Başkanı)
Prof.Dr.Funda KESKİN ATA (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr.Bilal Erdem DENK
Arş.Gör.Dr.Özgür MENGİLER

Siyasi Tarih Anabilimdalı:

Prof.Dr.Melek FIRAT (ABD Başkanı)
Prof.Dr.Erel TELLAL
Dr.Öğr.Üy. Gökhan ERDEM
Dr.Öğr.Üy. Özge ÖZKOÇ
Arş.Gör.Ahmet AKÇAM

Uluslararası Siyaset Anabilimdalı:

Prof.Dr.Çınar ÖZEN (ABD Başkanı)
Doç.Dr.Özlem KAYGUSUZ
Dr.Öğr.Üy.Atay AKDEVELİOĞLU
Dr.Öğr.Üy.Nuri YEŞİLYURT
Dr.Öğr.Üy.Klevis KOLASI
Arş.Gör. Hüseyin KAYLI