Adı Soyadı İşten Ayrılma Yılı
Akif ERGİNAY 1956
H. Sadi SELEN 1960
M. Ulvi ERBAY 1961
Hikmet BELBEZ 1962
Kemal Galip BALKAR 1962
İsmail Hakkı KARAFAKIH 1962
Ali Kemal ARAR 1963
Mazhar HİÇŞAŞMAZ 1965
Yavuz ABADAN 1967
Seza REİSOĞLU 1967
Ahmet Şükrü ESMER 1969
Zeki Faik URAL 1969
Tahsin Bekir BALTA 1970
Cem Mehmet SAR 1971
Fadıl Hakkı SUR 1971
A. Suat BİLGE 1972
Halil İNALCIK 1972
Burhan KÖNİ 1972
Şerif MARDİN 1972
Sadun AREN 1973
Deniz BAYKAL 1973
Turan GÜNEŞ 1973
Cumhur FERMAN 1974
Nuri UMMAN 1974
Besim ÜSTÜNEL 1975
Fahir ARMAOĞLU 1976
Şerif ONARAN 1976
Baran TUNCER 1976
İbrahim YASA 1976
Mehmet Reşat AKTAN 1977
Mustafa Muammer AKSOY 1977
Seha L. MERAY 1977
Aziz KÖKLÜ 1978
İlkay SUNAR 1979
Halil Yılmaz GÜNAL 1980
Hamza İNANÇ 1980
Ahmet Haluk ÜLMAN 1980
Mehmet SELİK 1982
Artun ÜNSAL 1982
Fehmi YAVUZ 1982
Türker ALKAN 1983
Tuncer BULUTAY 1983
Feyyaz GÖLCÜKLÜ 1983
Çelik KURDOĞLU 1983
Bahri SAVCI 1983
Cahit TALAS 1983
Nuri YILDIRIM 1983
Bedri GÜRSOY 1984
Gündüz ÖKÇÜN 1984
Güneri AKALIN 1985
Sait DİLİK 1985
Sefa REİSOĞLU 1985
Kemal MİMAROĞLU 1986
Kadir Demir ŞATIROĞLU 1986
Durmuş TEZCAN 1986
Subiday TOGAN 1987
Nermin ABADAN UNAT 1988
Aydın YALÇIN 1988
Beşir HAMİTOĞULLARI 1989
Erden ÖNEY 1989
İlhan UNAT 1989
Yılmaz AKYÜZ 1990
Özer OZANKAYA 1990
Mete TUNCAY 1990
Mehmet GÖNLÜBOL 1991
Şeref GÖZÜBÜYÜK 1991
İlhan Ömer ÖZTRAK 1991
Osman Mümtaz SOYSAL 1992
Latif ÇAKICI 1993
Cem SOMEL 1993
Ahmet YÜCEKÖK 1993
Nami ÇAĞAN 1994
Bilsay KURUÇ 1994
Celal KEPEKÇİ 1994
Cemal MIHÇIOĞLU 1994
Bülent DAVER 1995
Şükrü Sina GÜREL 1995
Oral SANDER 1995
İsmail TÜRK 1995
Rona AYBAY 1996
Esen AĞLI 1996
Vahdet AYDIN 1996
Doğan BİLGİNOĞLU 1996
İsmail Cevat GERAY 1996
Orhan TÜRKAY 1996
Türkkaya ATAÖV 1997
Ahmet Vahap DEMİR 1997
Metin KIRATLI 1997
Uğur KORUM 1997
Hatice Pınar FIRAT 1998
Mete AKKAYA 1999
Ruşen KELEŞ 1999
Halil SARIASLAN 2000
Mehmet Necdet SERİN 2000
Üren ARSAN 2001
Ali Erkan EKE 2001
İlber ORTAYLI 2001
Fatih ÖZATAY 2001
Hüseyin Sinan SÖNMEZ 2001
Çetin Özhan ULUATAM 2001
Özdemir AKMUT 2002
Salih AK 2002
Korkut BORATAV 2002
Cahit EMRE 2002
Oğuz ONARAN 2002
Alaattin ŞENEL 2002
Turgut TAN 2002
Taner TİMUR 2002
Yüksel KOÇ YALKIN 2002
Tekin AKILLIOĞLU 2003
Yüksel ERSOY 2003
Hasan Selçuk KÖNİ 2003
Oğuz OYAN 2003
Kudret ÖZERSAY 2003
Coşkun SAN 2003
Sina AKŞİN 2004
Hüseyin PAZARCI 2004
Mustafa AYDIN 2005
Güney DEVREZ 2005
Gülsen GEZER 2005
Ahmet KİRMAN 2005
Fazıl SAĞLAM 2005
Murat ŞEKER 2005
Füsun ARSAVA 2006
Gülseren BERKİ 2006
Vedat BUZ 2006
Doğu ERGİL 2006
Osman Can HAMAMCI 2006
Baskın ORAN 2006
Gazi ÖZHAN 2006
Güven SAK 2006
Zühtü AYTAÇ 2007
Lale DAVUT 2007
Alparslan IŞIKLI 2007
Yavuz SABUNCU 2007
Gencay ŞAYLAN 2007
Ergün TÜRKCAN 2007
Yahya Sezai TEZEL 2008
Çelik ARUOBA 2009
Şafak EREL 2009
Kurthan FİŞEK 2009
Abuzer PINAR 2009
Ömer Ömür SEZGİN 2009
Cem EROĞUL 2010
Pars ESİN 2010
Abidin Metin KAZANCI 2010
İbrahim KAPLAN 2010
Ercan UYGUR 2010
Selin ESEN ARNWINE 2011
Birgül AYMAN GÜLER 2011
Halil Bader ASLAN 2012
Nuri Emrah AYDINONAT 2012
Tamer MÜFTÜOĞLU 2012
Ersin ONULDURAN 2012
Ömer Edip KÜRKÇÜOĞLU 2013
Nuri ERİŞGİN 2014
Seyhan ERDOĞDU 2014
Ali FIKIRKOCA 2014
Ali Argun KARACABEY 2014
Tülin ÖNGEN 2014
Çağrı ERHAN 2015
Celal GÖLE 2015
Aykut KİBRİTÇİOĞLU 2015
Ali Gürhan FİŞEK 2016
Alev ÖZKAZANÇ KOZAKLI 2016
Ayşe Gülay TOKSÖZ 2016
Erdal Muzaffer ÜNSAL 2016
Mehmet Ali AĞAOĞULLARI 2017
Berrin ATAMAN 2018
Ahmet MAKAL 2018
Ayhan YALÇINKAYA 2018
Ahmet Alpay DİKMEN 2019
Serpil SANCAR 2019
Akın KOÇAK 2019
İlkay SAVCI 2020