Merkezin amacı;

İstihdam, insan kaynakları ve danışmanlık alanları ile ilgili hizmetler sunarak, kamu ve özel istihdam kuruluşlarının kaliteli ve etkin çalışmalar yapmasına yardımcı olmak amacıyla eğitim programları düzenlemek; bu yolla anılan kuruluşlarda çalışan veya çalışmaya aday kişilerin işgücü piyasası ve danışmanlık alanlarında mesleki bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmak; böylece bu kuruluşların yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya destek olmak; mevcut personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve işgücü piyasası politikaları hakkında görüş oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

Merkez bu amaç bağlamında;

a) Ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma, inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmakta ve projeler yürütmektedir.

b) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yapmaktadır.

http://ikdam.ankara.edu.tr/