Prof. Dr. Orhan ÇELİK

E-posta: ocelik@ankara.edu.tr
Telefon: 312 595 12 13
Faks: 312 362 53 08

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi’nde; 2001-2002 yıllarında Araştırma Görevlisi, 2002-2007 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2007-2013 yıları arasında Doçent olarak görev yapmıştır. Doktora çalışmaları kapsamında Case Western Reserve Universitesi Weatherhead School of Management, Department of Accountancy’da (Cleveland, Ohio) burslu olarak misafir öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2007 yılında Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht’de (Munich) marka değerlemesi konusunda doktora sonrası çalışma yapmıştır.

Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nda 1999-2001 yılları arasında çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kurul Üyesi ve 2010 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kurul Başkanı olarak görev yapmıştır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda 2011-2013 yılları arasında Kurul Üyesi olarak çalışmıştır.

Dekanın Mesajı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye, Türkiye’nin en eski öğretim kurumlarından biri olarak 1859 yılından bu yana faaliyetini sürdürmektedir.

Mülkiye’nin kuruluş ve gelişim süreci yaklaşık ikiyüz yıldır devam etmekte olan modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir. Osmanlı Devletinde toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyaçları, yüksek standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, Sultan Abdülmecit tarafından 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak Mülkiye kurulmuştur. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla Dahiliye Nezaretine bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Maarif Nezaretine bağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuştur. Mülkiye, 23 Mart 1950 tarihinde 5627 sayılı yasa ile adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değişerek Ankara Üniversitesi‘ne katılmıştır.

Uzun ve şerefli bir tarihe sahip olan Mülkiye, bugün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Politics and Economics (Politika ve Ekonomi) bölümleri ile iyi eğitim almış, nitelikli yöneticiler ve uzmanlar mezun etmektedir.

Mülkiyeliler olarak adlandırılan fakültemiz mezunları kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Fakültemiz mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci, bilim insanı ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma iddiasında olan Mülkiye, ilk kurulduğu günden bugüne kadar nitelikli yönetici ve uzman yetiştirme misyonunu, 131 akademik personel (50 profesör, 28 doçent, 18 doktor öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 26 araştırma görevlisi) ve 66 idari personelin katkılarıyla sürdürmektedir.