Ankara Üniversitesi çatısı altında kurulan Kuzey Amerika Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Amerika kıtası ülkeleri ve
Türkiye ilişkilerini tarihsel, sosyal, siyasal ve ekonomik perspektifle
incelemeyi amaçlamaktadır. Merkezimizin diğer bir amacı da Kuzey
Amerika ülkeleri ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve bu alanda
uzman araştırmacıları yetiştirmektir. Bu amaçla, Kuzey Amerika konulu
çalışmalar yürüten araştırmacıların projelerini desteklemek ve ilgili
ülkeler ve ülkemiz üniversiteleri, enstitüleri ve büyükelçilikleri arasında
iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirmek hedeflenmektedir. Bu iş birlikleri
aracılığıyla, seminer, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantıları
düzenlemek merkezimiz tarafından hedeflenmektedir. Ayrıca Kuzey
Amerika ülkeleri ve ülkemiz öğrenci, araştırmacı ve öğretim
elemanlarının değişimiyle hem ülkeler arası bilimsel bilginin
yayılmasının sağlanması hem de farklı kültürlerin birbirlerini yakından
tanıması merkezimizin önem taşıyan diğer bir amacıdır. Son olarak,
merkezimiz Kuzey Amerika ülkeleri ile ticari ilişkileri olan özel sektör
temsilcilerine danışmanlık hizmetleri sunmayı da amaçlamaktadır.
Böylece akademik faydaların yanı sıra ülkeler arası ekonomik
değişimdeki etkililiğin artırılması hedeflenmektedir.