Maliye eğitiminin amacı öğrencileri yurt içi ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları alanında akademik, kurumsal ve uygulamalı bilgi ile eğiterek kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan kariyer ve uzmanlık alanlarında ihtiyaç duyulan, vatansever bürokratlar olarak yetiştirmektir. Yıllar içerisinde içeriği zenginleştirilerek hazırlanan lisans ders programı, öğrencilere kurum sınavlarında avantaj sağlamaktadır.

Lisansüstü eğitim alanında ise temel hedefimiz, başta farklı üniversitelerde görev yapan araştırma görevlileri olmak üzere akademik kariyer planlayan öğrenciler ile özel sektör ve kamu çalışanlarına maliye alanında ileri araştırmalar yaparak uzmanlaşma fırsatı sunmaktır.

Mali Şubenin İktisat ve Maliye olarak ayrılmasıyla oluşturulan Maliye Bölümü, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk, Mali İktisat ve Maliye Teorisidir.

Bölümde, 4 profesör, 5 doçent, 3 doktor araştırma görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Dört yıllık lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Maliye Bölümü Diploması” verilir.

Maliye Bölümü fakültemizin en kapsamlı lisans ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. İstatistik ve matematik gibi dersler de öğrencilerin yoğunlukla aldıkları dersler arasında yer almaktadır. Mali İktisat, Mali Hukuk, Maliye Teorisi ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalı bulunan bölümümüzde lisans düzeyinde alınan bazı temel dersler şunlardır: Mikro ve Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Ekonometri, Bilgisayar, İşletme Yönetimi, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası.

Lisans Ders Programı için lütfen tıklayınız

Maliye Bölümü altında yer alan anabilim dalları:

  • Mali İktisat Anabilim Dalı
  • Mali Hukuk Anabilim Dalı
  • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
  • Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Maliye Anabilim Dalını da oluşturan bölüm, bu kapsamda aşağıdaki lisansüstü programlarını vermektedir:

  • Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Maliye Doktora Programı

Yüksek Lisans Ders Programı için  lütfen tıklayınız

Doktora: Ders Programı için lütfen tıklayınız.

Bölümden mezun olanlar özellikle Maliye ve İçişleri Bakanlıklarında, Hazine Müsteşarlığında, Kalkınma Ajanslarında, kamu ve özel banka ve kurumlarda görev almaktadırlar.

Bölümün Erasmus+ kapsamında 36 farklı Avrupa üniversitesiyle öğrenci ve akademik personel değişim anlaşması mevcuttur.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Berna Kocaman 

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları

Bölüm Sekreteri: Arzu Akyüz

tel: 0 312 595 14 94
faks: 0 312 362 53 08
e-posta: kulen@ankara.edu.tr

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

06590 Cebeci Ankara