Okulun geleneğinde, Yıldız’dan beri, özellikle yatılılıktan ve radyonun bile çok az olduğu o yıllardaki eğlence ve boş vakit geçirme imkanı azlığından kaynaklanan, öğrencilerin kendi aralarında küçük müzik grupları oluşturarak eğlence tertipledikleri görülmekteydi.

İstanbul’a göre bu tür imkanların daha az olduğu Ankara’da, çoğu yatılı olan, sıkı bir disiplin altında ağır bir eğitim görmekte olan öğrenciler, eskiden beri süregelen müzikli eğlenceleri 1937 yılından itibaren ‘kurumsallaştırmışlardır.’ Hatta Bahri Savcı’nın belirttiği gibi, 1938 yılından başlayarak, bayram yalnız öğrencilere özgü olmaktan çıkmış, Cebeci halkının da katıldığı bir şenlik niteliği kazanmıştır.

Bu bayram şenliklerinde ‘inek’ bir sembol olarak tesadüfen değil, bir arayışın sonunda ortaya çıkmış, öğrenciler çalışkan öğrenciyi simgelediğini düşündükleri ‘inek’ maskotunu seçmişlerdir.

Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu, “1937- 38’lerde karikatürlerle bir inek simgesi yaratıldı. İnekler, dünyanın en verimli, faydalı, sakin ve bazı toplumların kutsal hayvanı olduğundan, çalışkan öğrencilerin en çok benzetileceği bir simge olarak düşünüldü. Böylece bu bayrama “İnek Bayramı” adı verildi. Sonra, 1942-43 yıllarında daha da genişletilip tören haline getirildi” sözleriyle anlatıyor İnek Bayramının ortaya çıkışını.

Öğrencilerin canlı bir ineği aralarına alarak ilginç kıyafetlerle sokaklarda dolaşmaları Ankara halkının da ilgisini çekmiş, hatta yerel basında haber olarak yer almıştı.

Zamanla bir mezuniyet şenliği niteliği de kazanan İnek Bayramı, iki-üç gün sürer olmuştu. Her şube bir ferman hazırlar, burada kendi şubesi övülür, diğer şubelere de sataşılırdı. Gelenekten gelen, mali şube öğrencilerine ‘bakkal’, idari şube öğrencilerine ‘tellak’ diye takılma, seneler içinde veya o yıl içinde oluşmuş espriler, hoca hikayeleriyle genişletilerek büyük bir kağıda yazılırdı.

Her şube kendi fermanını belirlenen günde, sırayla Okul’da (Fakülte’de) okurdu. 70’Ii yıllara doğru oyun ve skeçlerden oluşan geceler de tertiplenir olmuştu. 1969 yılında böyle bir ‘gece’ TED salonunda geniş bir seyirci katılımıyla yapılmıştı. Mezuniyet balosu da zamanla bu şenliğin bir parçası oldu.

Tertip komitesi bir inek bulur, onu süsler püsler, tüm öğrenciler karnaval kıyafetleri içinde ve/ya kendi şubelerini temsil eden kıyafetlerle ineğin etrafında trampetlerle, davullarla gürültüye yakın bir müzik eşliğinde Cebeci Dörtyol’a kadar bir kortej oluşturup dolaşırlar, tekrar Okul’a gelirlerdi.

1970’Ii yılların başlarında öğrenci olaylarının sıkıntısı, güvenlik nedenleri ve bazı öğrenci gruplarının bu tür bir şenliği yersiz ve yakışıksız bulmaları yüzünden kutlanmaz olan İnek Bayramı, 1982 yılından itibaren tekrar kutlanmaya başlamıştır.

*“Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 1859-2009 150 Yılın Tanıklığı” kitabından alınmıştır.