NEDEN MÜLKİYE?

Mülkiye, Türkiye’de, siyaset bilimi ve iktisadın birçok alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

Mülkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan kuruluş ve gelişim süreci, yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan Anadolu modernleşmesi ve batılılaşma hareketleriyle yakından ilgilidir. Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyaçları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Mülkiye bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır. 23 Mart 1950 tarihinde 5627 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesi’nin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

Yıldız Sarayı’nın, Mülkiye’ye ev sahipliği yaptığı döneme ait bir fotoğrafı

1955 yılında Mülkiye kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını toplumsal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler Şubesi, İktisat ve Maliye Şubesi ile İdari Şube bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Mülkiye, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanunu’nca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiş, buna bağlı olarak, fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. 2019-2020 akademik yılında İngilizce eğitim verilen Politics and Economics adını taşıyan yeni bölümle fakültedeki bölüm sayısı yediye yükselmiştir.

Mülkiye’nin bölümleri aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 • Politics and Economics
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler

Yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü öğretim, Mülkiye’de 1955-56 akademik yılından bu yana yürütülmektedir. 1982 yılındaki düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne geçmiştir.

Mülkiye mezunları Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde üst makamlarda istihdam edilmektedir. Mülkiyeliler, Türkiye’nin ve birçok yabancı ülkenin bürokrasisinde üst düzey yöneticilik yapmış, Mülkiyeli öğretim görevlileri Türkiye’nin ve dünyanın entelektüel tartışmalarına katkı sunmuştur ve yön vermiştir.

Siyaset insanları

 • Sadun Aren (1922-2008; milletvekili ve akademisyen)
 • Attila Karaosmanoğlu (1932-2013; başbakan yardımcısı ve Dünya Bankası uzmanı)
 • Ahmet Taner Kışlalı (1939-1999; milletvekili, gazeteci ve akademisyen)
 • Altan Öymen (Doğum: 1932; milletvekili ve gazeteci)
 • Deniz Baykal (Doğum: 1939; başbakan, bakan ve milletvekili)
 • Mesut Yılmaz (Doğum: 1947; başbakan, bakan ve milletvekili)
 • Mehmet Ağar (Doğum: 1951; bakan ve milletvekili)
 • Yılmaz Akyüz (Doğum: 1952; UNCTAD yöneticisi ve akademisyen)
 • Mevlüt Çavuşoğlu (Doğum: 1968; bakan ve milletvekili)

Edebiyatçı ve şairler

 • Cemal Süreya (1931-1990)
 • Ece Ayhan (1931-2002)
 • Ayla Kutlu (Doğum: 1938)
 • İsmet Özel (Doğum: 1944)
 • Sezai Karakoç (Doğum: 1933)

Akademisyen ve araştırmacılar

 • Nermin Abadan Unat (Doğum: 1921)
 • Güngör Uras (1933-2018)
 • Mümtaz Soysal (Doğum: 1929)
 • Ruşen Keleş (Doğum: 1932)
 • Korkut Boratav (Doğum: 1935)
 • Mete Tunçay (Doğum: 1936)
 • Taner Timur (Doğum: 1935)
 • Yalçın Küçük (Doğum: 1938)
 • İsmail Beşikçi (Doğum: 1939)
 • Emre Kongar (Doğum: 1941)
 • İlber Ortaylı (Doğum: 1947)

Mülkiye, 150 yılı aşan tarihi boyunca, Türkiye’de akademik özgürlük, reform ve demokratik değerlere bağlılığın sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entelektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.