Bilkent Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ödünç Verme Formu

ODTÜ-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ödünç Verme Formu

Gazi Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ödünç Verme Formu

Öğretim Elemanlarımızca 2 adet düzenlenecek olup, Kütüphane Müdürlüğümüze onaylattırılacaktır.