Ortadoğu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin başlıca
amaçları, Ortadoğu hakkındaki bilimsel bilgi birikimine katkıda
bulunmak ve Ortadoğu üzerine uzman araştırmacılar yetiştirmektedir.
Merkezin başlıca faaliyet alanları, Ortadoğu üzerine araştırma projeleri
yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim programları
başlatmak ve bölgeyle ilgilenen ulusal ve uluslararası araştırma
kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmektir.

http://odam.ankara.edu.tr/