Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Politika ve Ekonomi Bölümü

2019-2020 Akademik Yılı’nda başlatılan Politika ve Ekonomi Bölümü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin en genç bölümüdür. Bölüm, öğrencilerin siyasal ve iktisadi hayatı geniş bir toplumsal bilim perspektifinden anlamalarını sağlayan disiplinlerarası ve çoğulcu bir lisans programı sunmaktadır. Politika ve Ekonomi Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler, (1) siyaset bilimi ve iktisattaki kuramsal konuları, eleştirel ve açık fikirli bir şekilde kavramayı, (2) kuramsal arka planı reel dünyadaki siyasal konulara uygulamayı, (3) bağımsız çalışmayı ve toplumsal sorunlara kamu yararını gözeten pragmatik çözümler geliştirmeyi öğrenirler.

Politika ve Ekonomi Bölümü’nde, öğrencilere siyaset bilimi ve iktisat alanında çoğulcu ve disiplinlerarası bir müfredat sunuyoruz. Öğrencileri zengin program yapısına dahil etmek için, çalışmalarının ilk iki yılında toplumsal bilime giriş dersleri veriyoruz. İlk iki yıllık zorunlu dönemi tamamladıklarında, öğrencilerden siyaset bilimi veya iktisat modüllerinden birini seçmelerini istiyoruz. Amacımız, öğrencilerin toplumsal bilimlerin temelleri ile tanışmalarından kısa bir süre sonra bir uzmanlık alanına bağımsız olarak karar vermelerini sağlamaktır.

Politika ve Ekonomi Bölümü’nde eğitim dili İngilizce’dir. Daha fazla bilgi için bölümün internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://ppe.ankara.edu.tr/