Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Araştırmaları Çalışmaları ve
Uygulamaları Merkezi (AVRUDAM) Ankara Üniversitesi bünyesinde
faaliyet gösteren akademik bir merkezdir. Merkez, Avrasya’nın Türkiye
gündemindeki yerinin genişletilmesini ve Türkiye’nin bölge ülkeleri
tarafından daha yakından tanınmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede
Baltık Devletleri, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya da dahil olmak üzere
Rusya/Avrasya ve Doğu/Orta Avrupa hakkında bilimsel faaliyetler
yürütmektedir. AVRUDAM’in başlıca faaliyetleri arasında konferanslar,
seminerler düzenlemek, eğitim kursları organize etmek ve diğer
akademik faaliyetler ile, yayınlar yapmak, benzer ulusal ve uluslararası
araştırma kurumları ile işbirliği içinde araştırma projeleri yürütmek yer
almaktadır.
http://recerees.ankara.edu.tr/