2007-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında uygulanan Erasmus programı, 2014 yılından beri Erasmus+ olarak uygulanmaktadır. Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Öğrenci Hareketliliği de bu program kapsamında Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları olanağı sağlamaktadır.

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir.  Ancak, başvuru, yükseköğretim kurumu ya da ulusal yükseköğretim hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelinin, AB Eğitim Programlarına katılımlarına ve yurtdışındaki üniversitelerden gelen katılımcıların üniversitemizde gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin hizmetleri yürütmekle sorumludur. Bu hizmetleri gerçekleştirirken, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibeleri ve üniversitenin olanaklarını kullanır. AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü anasayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

 

Fakülte Koordinatörleri
Dr.Öğr.Üyesi Özgür Ateş ates@politics.ankara.edu.tr
Araş.Gör.Gamze Atabaş atabas@ankara.edu.tr

Bölüm Koordinatörleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: Araş.Gör.Dr.Boran Ali Mercan
İktisat: Öğr.Gör.Taylan Zafer Bali
İşletme: Araş.Gör.Bahan Yenilmez
Maliye: Doç.Dr.Yiğit Karahanoğulları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Araş.Gör.Burcu Özacit
Uluslararası İlişkiler: Araş.Gör.Dr.Özge Özkoç

Adres:
AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
Erasmus Ofisi
Cebeci 06590 Ankara
Telefon:
0 312 595 1412
Faks:
0 312 319 7736
E-posta:
erasmus@politics.ankara.edu.tr