Hakkımda


Prof. Dr. Serpil SANCAR (ÜŞÜR)

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi,  Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı, (2011-) ve Ankara Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Müdürü (2003-). Prof. Sancar siyaset sosyolojisi, küresel siyasal hareketler, cinsiyet eşitliği politikaları, Türk modernleşmesinin cinsiyeti, feminist kuramlar, toplumsal araştırma yöntemleri konularında dersler veriyor. Prof. Sancar’ın İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme (İmge Yayınevi 2009 ikinci baskı), Erkeklik: İmkânsız İktidar/ Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler (Metis Yayınları, Ekim 2011 ikinci baskı) adlı kitapların yazarı ve Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi,Cilt I ve II  (Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, Eylül 2011) adlı kitabında derleyeni ve yazarı.

Siyasal Bilgiler Fakultesi