Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, fakültemizin kuruluşundan itibaren varolagelmiş üç bölümden biridir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında köklü bir geleneğe sahip olan bölümümüz, bu alanda uzman yetiştiren bir birimdir. Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Dört yıllık lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” diploması verilir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, çok boyutlu ve geniş bir ders perspektifi sunmaktadır. Siyasal teori, siyasal düşünceler tarihi, devlet kuramları, idare tarihi, çağdaş devlet düzenleri, Türk anayasa düzeni, karşılaştırmalı siyasal sistemler, Türk yönetim düzeni, kentsel politikalar, çevresel politikalar, yerel yönetimleri, kadın çalışmaları, hukuk bilimleri alanlarında verilen derslerden oluşan lisans programımızda, yabancı dil dersleri de verilmektedir. Lisans ders programı ve derslerin içerikleri için lütfen tıklayınız.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü altında yer alan anabilim dalları ve bu anabilim dallarına bağlı bilim dalları şunlardır:

  • Yönetim Bilimleri

Personel Yönetimi

Yönetim Psikolojisi

Kamu Yönetimi

  • Hukuk Bilimleri

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku

Devletler Özel Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

İnsan Hakları

  • Siyaset ve Sosyal Bilimler

Anayasa

Siyasal Davranış

Siyasal Teori

Sosyoloji

Türk Siyasal Tarihi

  • Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları

Kentsel Politikalar

Çevresel Politikalar

  • Karşılaştırmalı Siyaset
  •  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalını da oluşturan bölümümüz, bu kapsamda tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora düzeylerinde olmak üzere aşağıdaki lisansüstü programlara sahiptir:

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 16 profesör, 6 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, doktora unvanını almış 3 araştırma görevlisi ile doktorasını yapmakta olan 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzün  öğretim üyeleri Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Hukuk, Kadın Çalışmaları ve Sosyal Çevrebilim programlarında da dersler vermektedir.

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Bölümümüzün Erasmus+ kapsamında 36 farklı Avrupa üniversitesiyle öğrenci ve akademik personel değişim anlaşması mevcuttur.

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Arif Kocaman

Bölüm Sekreteri:

Barış Dicle
tel: 0 312 595 12 84
e-posta: bdicle@ankara.edu.tr

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

06590 Cebeci Ankara