Ankara Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi, 9 Ekim 2017 tarih ve 30205 Sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan yönetmelikle kurulmuştur. Merkezin amacı, sosyal politika ve
göç ile ilgili akademik konularda araştırma, inceleme, uygulama yapmak
ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve desteklemek, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler
düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda Merkezin etkinlik alanları ise şu
şekilde sıralanmaktadır:
 Sosyal politika ve göç ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili
kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 Sosyal politika ve göç konusunda, ulusal ve uluslararası
düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler, kongre, konferans,
seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 Sosyal politika ve göç konusunda araştırmalar ve yayınlar
yapmak, bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek,
 Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve
projeler yürütmek.

http://spgam.ankara.edu.tr/