ULUSLARARASI İLİŞKİLER2019-09-29T19:11:30+03:00

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. 1955-1982 yılları arasında “Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi” (Siyasi Şube) adı altında eğitim vermiş olan bölüm, 1982’de Yüksek Öğrenim Kanunuyla yapılan yeniden düzenleme çerçevesinde “Uluslararası İlişkiler Bölümü” adını almıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü altında üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır:

  • Siyasi Tarih Anabilim Dalı
  • Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
  • Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı

Dört yıllık uluslararası ilişkiler lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Lisans programının ilk iki yılında, diğer bölümlerle ortak alınan dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Mesleki derslerde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi, yapısı, işleyişi, dönüşümü, aktörleri, hukuksal çerçevesi ve Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yeri ile dış ilişkileri hakkında genel bir formasyon kazandırılmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Lisans Ders Programına erişmek için lütfen tıklayınız.

Aynı zamanda, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalını da oluşturan bölüm, bu kapsamda aşağıdaki lisansüstü programlarını vermektedir:

  • Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans
  • Uluslararası İlişkiler-Afrika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans
  • Uluslararası İlişkiler Doktora

Lisansüstü programları ve dersleri hakkında daha fazla bilgiye erişmek için lütfen

Yüksek Lisans Ders Programı için lütfen tıklayınız.

Doktora Ders Programı için lütfen tıklayınız.

Bölümümüz tarafından 1960’tan beri yayımlanmakta olan The Turkish Yearbook of International Relations, uluslararası ilişkiler ve Türkiye çalışmaları disiplinlerini bünyesinde birleştiren dünyadaki ilk İngilizce akademik dergi olma özelliğine sahiptir. Yearbook hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

Ayrıca, bölüm öğretim elemanları, Ankara Üniversitesi’ne bağlı aşağıdaki araştırma ve uygulama merkezlerinde çeşitli akademik ve idari görevler üstlenmektedirler:

Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (USEİM)

Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir. Bölüm mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Avrupa Birliği, Ekonomi, İçişleri, Milli Savunma, Maliye, Kültür ve Turizm bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, sivil toplum örgütleri, özel sektör, medya, finans kuruluşları ve uluslararası örgütler de bölüm mezunlarının yoğunlukla istihdam edildiği alanlar arasında yer almaktadır.

Bölümün Erasmus+ kapsamında çok sayıda Avrupa üniversitesiyle öğrenci ve akademik personel değişim anlaşması mevcuttur.

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Funda KESKİN ATA

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Dr. Öğr. Üyesi Atay AKDEVELİOĞLU

Bölüm Sekreteri:
Nurgül Güldü
tel: 0 312 595 1263
faks: 0 312 595 1319
e-posta: nguldu@politics.ankara.edu.tr

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

06590 Cebeci Ankara