Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulmuş çok köklü bir araştırma
merkezi olan “Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma
Merkezi” 2017 yılında Rektörlük bünyesinde “Uluslararası Siyasi ve
Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi – USEİM” olarak
yenilenmiştir. USEİM, uluslararası ilişkilerin siyasal ve ekonomik
boyutlarıyla, küresel ve bölgesel konularıyla ilgili akademik araştırmalar
yapmak üzere kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası benzer kuruluşlarla
işbirliği içinde konferans, seminer, çalıştay, kurslar ve benzer bilimsel
etkinlikler düzenlemek, yayın yapmak, projelerde yer almak USEİM’in
başlıca faaliyet alanlarıdır.

http://useim.ankara.edu.tr/tr/