Vizyon
Uluslararası ve ulusal düzeyde öncü bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği yetkin mezunları ile evrensel düzeyde ekonomik ve toplumsal kalkınmaya ivme kazandıran yenilikçi bir Fakülte olmaktır.

Misyon
Siyasal Bilgiler Fakültesi ülkemizin sosyal bilimler alanındaki en köklü Fakültesi olma sorumluluğu ile;

• Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, sorun çözebilen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, liderlik vasıflarına sahip yetkin bireyler yetiştirmeyi,
• Sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası yazına özgün katkı yapabilecek nitelikte araştırmacı yetiştirmeyi,
• Örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak evrensel düzeyde bilimsel gelişmeleri etkileyecek, ekonomik, teknolojik ve toplumsal kalkınmaya yönelik eğitim vermeyi,
• Ulusal ve uluslararası akademik işbirliklerini geliştirmeyi,
• Sosyal sorumluluk bilinci ile topluma yönelik hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı
görev edinmiştir.

Fakültemizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda aşağıda tanımladığımız faaliyetleri gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmayı planlamaktayız:

• Akademik çalışmaların niceliğinin yanı sıra niteliğinin de evrensel kabul görmüş standartlar kapsamında artırılması yönünde teşvik edilmesi,
• Uluslararası ve ulusal ortak araştırma ve işbirliklerinin teşvik edilmesi,
• Lisans öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ulusal ve uluslararası eğitim hareketliliği programlarına katılımının artırılması,
• Yabancı dilde eğitim programlarının geliştirilmesi,
• Yurt dışından gerek değişim programları kapsamında, gerekse eğitim ve araştırma için gelen öğrenci sayısının artırılması,
• Fakültemizin görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmaya yönelik akademik personelimizin ve öğrencilerimizin uluslararası ve ulusal alandaki bilimsel ve toplumsal
faaliyetlerine destek olunması,
• Mezunlarımızın akademik kariyerlerinin ilerleyen aşamalarını dünyanın diğer önde gelen üniversitelerinde sürdürebilecek birikim ve donanıma sahip hale getirilmesi.